Gängkriminalitet: varningstecken och hjälp

Ung person står med ryggen mot en vägg, i förgrunden asfalt och lägenheter i bakgrunden.

Det har blivit allt vanligare att kriminella försöker locka barn och ungdomar in i en kriminell livsstil. Här berättar vi om varningstecken, vad du som vuxen kan göra och vilket stöd som finns att få

De kriminella finns där ditt barn finns, i skolan, centrum eller nära din bostad. De kan locka med snygga kläder, pengar, mat, gratis skjuts eller uppmärksamhet och gemenskap. Ett annat sätt att rekrytera är genom hot och våld. När barnet har tagit emot något kan det få höra att det står i skuld och måste ”betala av” genom att utföra uppdrag.

Barnen behöver hjälp att genomskåda beteendet. De kriminella är inte barnens vänner och vad barnen än får av dem så är det inte värt det. Det är därför viktigt att vuxna, både hemma, i skolan och på fritiden, är närvarande och uppmärksamma på barnen, för att skapa en trygg miljö där de kan känna sig säkra och har nära till stöd. Det är viktigt att visa att vuxna finns där, oavsett vad som händer.

Varningstecken att vara uppmärksam på

Om ditt barn:

  • börjar ljuga eller dölja saker
  • börjar umgås med nya, äldre ungdomar eller vuxna
  • kommer hem med nya kläder eller ny telefon
  • slutar be dig om pengar eller verkar ha mer egna pengar
  • skickar eller tar emot misstänkt många eller stora betalningar
  • börjar ha två mobiler
  • uttrycker sig annorlunda, har nya åsikter och värderingar.

Hjälp och stöd

Prata med andra vuxna i din närhet. Var öppen för att ta emot hjälp. Ibland behövs det en utomstående samtalspartner för att hjälpa till att sortera i situationen som uppkommit. Här har vi samlat några vägar du kan gå.

Gängsnacket

Gängsnacket har tagits fram av Länsstyrelsen och Polismyndigheten. Den är till för föräldrar och andra viktiga vuxna. Broschyren ger information om hur man kan prata med ungdomar om gäng och kriminalitet. Den finns på tio olika språk.

Läs mer om Gängsnacket här. Länk till annan webbplats.

BRIS

BRIS är en stödlinje för barn och unga som är under 18 år. Här finns möjlighet att prata med en kurator som är utbildad och van att prata om känslor, tankar och hur en har det, inklusive gängkriminalitet .Det finns även stödlinje för dig som är vuxen och har frågor eller känner oro för ett barn.

Läs mer hos BRIS Länk till annan webbplats.

Föräldralinjen

Erbjuder telefonsamtal med föräldrar och andra nära vuxna runt barnet som känner sig osäkra i sin föräldraroll, eller som oroar sig för sitt barn eller ett barn i sin närhet.
Telefonnummer: 020-85 20 00

I kommunen

Om du själv eller om du misstänker att någon annan i din närhet har hamnat i kriminella kretsar kan du få stöd och hjälp av kommunen. Vi kan till exempel erbjuda rådgivande samtal och familjebehandling. Det finns även hjälp med att lämna kriminalitet för både barn, ungdomar och vuxna.