Tappströmsbron öppnar 14 december

Bilar i kö. Foto: Trafikverket

Natten till den 14 december flyttar trafiken över till den nya Tappströmsbron. Till en början med ett körfält i vardera riktning.

I november godkändes testerna av den nya Tappströmsbron och den är nu klar för öppning. Till att börja med öppnas den upp i två körfält, ett körfält i vardera riktning. Så småningom kommer bron ha fyra körfält, varav två för kollektivtrafik i rusningstrafik.

Öppnar i etapper

Trafikomläggningen till den nya bron och rondellen kommer att ske natten mellan 13–14 december. Omläggningen sker nattetid för att minska påverkan på trafiken så mycket som möjligt. Trafikmiljön kan bli stökig under natten.

Anledningen till att hela bron inte öppnar direkt är att den nya rondellen som ansluter till bron inte är helt färdig än. Fyra körfält i bredd på bron är för brett för den ofärdiga rondellen. Därför öppnar den nya rondellen också delvis, i en modifierad variant.

Alla körfält på nya Tappströmsbron och den nya rondellen kommer enligt preliminär tidplan öppna för trafik under hösten 2024.

Ny gång- och cykelväg

I samband med att bron öppnar kommer den nya cykeltunneln under Färentunavägen också att öppna upp. Vi kommer i och med det få en stor förbättring för gående och cyklister.

Rivningsarbetet för den gamla bron

När trafiken har flyttat till den nya bron kan Trafikverket börja riva den gamla bron. Rivningsarbetet startar inom kort eftersom man behöver komma åt området där den gamla bron ansluter för att den nya rondellen ska kunna blir klar.

Rivningsarbetet är beräknat att ta några månader och kommer att påverka båttrafiken i kanalen. Under perioden december till mars är farleden därför helt avstängd för sjötrafik förbi Tappström.