Satsning på suicidprevention

Gruppbild på tre kvinnor

Bakom utbildningsinsatsen står en arbetsgrupp med bred representation från kommunen. Några av dem är Lena Törnblom Löfquist från kommunstyrelseförvaltningen, Zaza Moe från socialförvaltningen och Åsa Karström från barn- och utbildningsförvaltningen.

Vi i Ekerö kommun ska bli bättre på att förebygga självmord. Därför pågår just nu en utbildningssatsning för 120 av våra medarbetare. Målet är att det ska hjälpa oss att stärka både det individuella och det organisatoriska suicidpreventiva arbetet.

Utbildningen riktar sig till medarbetare inom socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Det rör sig bland annat om personal från skola, fritidsgårdar och elevhälsan, socialsekreterare, biståndshandläggare, öppenvårdspersonal och omsorgspersonal.

Verktyg för svåra möten och samtal

Utbildningen består av en grundutbildning, och för de medarbetare som har arbete av stödjande samt behandlande karaktär (socialtjänst och elevhälsa) ingår även en vidareutbildning. Där gör man en fördjupning utifrån olika målgrupper; barn och unga, vuxna och äldre.

En av de som deltagit är fältassistenten Thomas Ålander från Ung i Ekerö. Så här tänker han om utbildningen.

– Det är ett så bra initiativ med den här utbildningen. Vi möter flera hundra unga i veckan och jag tänker att flera av dem inte alltid mår så bra. Utbildningen gör att vi får verktyg i att våga fråga och känna oss trygga att veta hur vi ska agera om någon uttrycker tankar om att inte må bra.

Ökad psykisk ohälsa

Utbildningssatsningen finansieras av statsbidrag för suicidprevention. Sammantaget kommer 120 medarbetare att utbildas under fyra dagar i november och december. Bakom utbildningsinsatsen står en arbetsgrupp med bred representation från kommunen. En av dem är Zaza Moe, utvecklingsledare på socialförvaltningen.

– Den psykiska ohälsan i samhället ökar både bland unga och äldre, och antalet personer som försöker ta sitt liv, eller har suicidtankar, ökar. Med den här utbildningssatsningen vill vi ge verktyg så att man som medarbetare ska få ökad trygghet och beredskap i möten med personer som har suicidtankar, säger Zaza Moe.

Hjälp och stöd att få – själv och som anhörig

Här har vi samlat några ingångar om du eller en anhörig mår dåligt och behöver hjälp. I ett akut läge ska du ringa 112 eller vända dig till närmaste psykiatriska akutmottagning. Det finns även flera stödlinjer och organisationer du kan vända dig till.

1177 – sjukvårdsrådgivning

Råd och vägledning till lämplig vårdmottagning när så behövs. Öppet dygnet runt.
Ring 1177 eller besök dem på webben 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

MIND

Självmordslinjen, ring dem på telefon: 901 01.
Eller chatta på Mind Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SPES - Stödlinje för efterlevande

Mer info på Spes Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.