Anpassat gymnasium öppnar i Ekerö kommun

Ekebyhovsskolan.Några elever går mot skolgården. Skolan ligger till vänster i bild och till höger ser man matsalen.

Ekebyhovsskolan

Efter förslag från Mittenstyret har barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om att tidigarelägga öppnandet av anpassat gymnasium i kommunen. Beslutet fattades under barn- och utbildningsnämndens sammanträde tisdagen den 16 januari.

Tidigare har nämnden fattat beslut om att öppna anpassat gymnasium i Ekerö kommun med start 2025. Nu har nämnden beslutat att öppna anpassat gymnasium redan hösten 2024 i begränsad omfattning. Verksamheten öppnar i Ekebyhovsskolan, där nuvarande anpassad grundskola finns. Syftet är att kunna bygga upp denna nya verksamhet successivt.

- Vi har en fantastisk anpassad grundskola med hög kvalitet i vår kommun. Nu såg vi en möjlighet att redan i höst starta anpassad gymnasieskola i begränsad skala för att sedan successivt starta denna nya verksamheten till hösten 2025 i egna lokaler. Detta känns fantastiskt roligt!, säger barn och utbildningsnämndens ordförande Sivert Åkerljung.

Det anpassade gymnasiet kommer ha plats för ca 30–40 elever.

Anpassad gymnasieskola är en skolform som är anpassad för elever som inte har förutsättningar att klara kunskapskraven på grund av intellektuell funktionsnedsättning.