Strandpromenaden har öppnat

Foto på gångväg intill vattnet, på vattnet åker vit båt. 

Den nya strandpromenaden längs med Tappströmskanalen.

Nu går det att njuta ännu mer av det vattennära läget i Ekerö centrum. Den nya sträckan av strandpromenaden har öppnat och fortsätter bort till Fredriksstrand, längs med Tappströmskanalen.

Den nya strandpromenaden består av dels en asfalterad gång- och cykelväg dels en grusad gångväg precis längs med vattnet. Längs med hela sträckan finns flera olika platser att slå sig ned på, bland annat hammockar, ett stort trädäck och hängmattor.

Det är så fint att det befintliga Ekerö centrum vänder sig mot vackra Fiskarfjärden. Fint glitter på morgonen! Man kan promenera hela vägen till Brygga vilket skapar liv och rörelse när centrum inte längre är så isolerat. Vi har här första pusselbiten på plats i vår gestaltningsvision om en vacker och levande småstadskärna med trevliga stråk och mötesplatser. Fler delar kommer på plats de närmaste åren, spännande att vara med om, säger Fredrik Ohls (L), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Strandpromenaden kommer att fungera som en grön kil mellan vattnet och det nya bostadsområdet som håller på att växa fram söder om promenaden, Ekerö strand. Med blandningen av sittplatser och öppna ytor för allt från picknick till träning är målbilden att det här kommer bli en plats som bjuder in till både lek och möten men också reflektion och återhämtning.

Konstnärliga bryggor

Längs med strandpromenaden finns också två bryggor som har gestaltats av konstnären Axel Lieber. Inspirationen till bryggornas utformning har Lieber hämtat från arkitekturen i Ekerö centrum, som arkitekten Ralph Erskine har ritat.

Varierad växtlighet och trygg belysning

Vi har valt att kombinera öppna gräs- och ängsytor med träd, buskar och blommor som skapar rumslighet längs stråket. Blomning, doft och höstfärger ska ge fina upplevelser under årstidernas växlingar och skapar också en bra miljö för djur och pollinerande insekter.

Belysningen för hela strandpromenaden har valts med omsorg. Det är viktigt för att den ska kännas trygg och välkomnande året om.

Båthamn, lekplats och park

Området är inte helt klart än och under hösten kommer arbetet att försätta. Längs med strandpromenaden ska det byggas en båtbrygga med plats för 20 båtar och en restaurang.

Vi kommer att bygga en ny lekplats och park. Lekplatsen kommer att ansluta till strandpromenaden och fortsätta söderut in i det nya bostadsområdet där den avslutas som park. Lekplatsen kommer att ha vatten-tema med spännande lek och aktiviteter för både barn och vuxna.