En flygande start för omsorgens sommarvikarier

Två leende personer står i en ljusgård

Elin Örberg och Jonas Arvidsson, kvalitetsutvecklare på socialförvaltningen, som tillsammans höll i årets introduktionsdag.

Hur kan vi hjälpa våra sommarvikarier så att de känner sig förberedda för sina nya jobb? För tredje året i rad anordnade socialförvaltningen introduktionsdag för våra omsorgsverksamheters sommarvikarier. En dag som ska bidra med inspiration och praktiska kunskaper kring förhållningssätt, arbetsmetoder och rutiner inför sommaren.

Sista dagen i maj välkomnades närmare 20 sommarvikarier till en fullspäckad introduktionsdag på Söderströmsgårdens äldreboende. Elin Örberg, verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen, berättar att dagen handlar dels om att ge alla vikarier en enhetlig introduktion. Dels om att avlasta verksamheterna i de många introduktioner som behöver ges till sommarvikarierna.

Våra medarbetare är otroligt viktiga, både ordinarie medarbetare och vikarier. Det är de som skapar kvalitet i mötet med de äldre och de personer med funktionsnedsättning som får stöd i våra verksamheter. Därför är det viktigt att alla får en bra introduktion och känner att de har med sig de verktyg de behöver för att kunna göra ett bra jobb.

Grupp av människor sitter vid bord och lyssnar på föreläsning

”En av de boende har ramlat. Vad gör du?” Rehab och hjälpmedel var en av dagens programpunkter. Här ger fysioterapeut Carin Henriksson handfasta tips i förflyttningskunskap.

Positivt mottagande

Från tidigare år vet man att introduktionsdagen är uppskattad, både från de som deltagit och från ordinarie medarbetare och chefer. Enligt Elin Örberg upplever man att dagen kompletterar den introduktion man får på enheten och att det ger en trygghet att ha fått med sig kunskap, praktiska tips och trix. Men även att det är positivt att få reflektera och diskutera svåra dilemman man kan hamna i.

Bra att få en helhetsbild

En av årets deltagare var Ronja Bejting, sommarvikarie inom hemtjänsten. Hon tycker att dagens föreläsningar och diskussioner gav en bra överblick över hur det är att jobba för Ekerö kommun.

Jag tycker även att det var bra att få en övergripande förklaring om vilka lagar som styr vårt arbete och hur den enskilda individen står i centrum i dessa lagar. Att vårt arbete bidrar till att öka en individs levnadsstandard.

Randig tygkasse, ovanpå ligger block och penna.

Sommarvikarierna fick även med sig varsin unik tygkasse, tillverkad av deltagare i kommunens dagliga verksamhet Creo, och information om Ekerö kommuns socialförvaltning.

Bemanningsfrågan under sommaren

Till sommaren behöver kommunal vård och omsorg i Sverige rekrytera cirka 100 000 sommarvikarier. Många av Sveriges kommuner har svårt att lösa bemanningen. Glädjande nog ser det ljust ut i Ekerö kommun, säger äldreomsorgens verksamhetschef Hien Duong.

– Det har varit två gynnsamma år för oss, och i år hade vi redan i maj lyckats rekrytera våra sommarvikarier. Dessförinnan har det varit tufft. Vi tror att det hänger ihop med ett idogt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare, och stärka våra medarbetare i deras yrkesroll. Oavsett om det gäller sommarvikarier eller de som redan jobbar hos oss.