Årets pedagog och årets team

Bild på årets pedagog och årets team

Från vänster: Anita Jernberger (L) 1:e vice ordförande i barn och utbildningsnämnden, Annelie Brunfeldt, Årets pedagog Färentuna skola, Åsa Nyström, Johanna Burman och Katarina Aronsson; Årets team Stenhamraskolan.

Barn- och utbildningsnämnden vill lyfta fram goda exempel på pedagogiska insatser som gör skillnad för barn och elever i våra verksamheter. Därför utses, vart annat år, årets pedagog och årets team.

Prisernas syfte är att bidra till att lyfta, hylla och uppmärksamma några av de fantastiska medarbetare och team som arbetar med våra barn och elever. Vi vill också belysa det utvecklingsarbete som sker i våra verksamheter.

Vi vill ge pris för både långsiktigt arbete och betydelsefulla punktinsatser. Priset kan användas till kompetensutveckling eller annat som är till nytta för den egna verksamhetens personal eller för barn och elever.

Årets pedagog

Annelie Brunfeldt, Färentuna skola

Barn- och utbildningsnämndens motivering:

"Genom att skapa motiverande och varierande undervisning där “det tråkiga blir det roliga” får hon alla elever att nå sin fulla potential och bli nyfikna, blomstrande och den bästa versionen av sig själva. Annelies värme, samt förmåga att förändra och ändra utifrån elevernas behov får eleverna att våga anta nya utmaningar.

Genom Annelies ledarskap och att få med sig eleverna i undervisningen lär de sig både för här och nu och för framtiden!"

Årets team

Arbetslag åk 6, Stenhamraskolan; Katarina Aronsson, Åsa Nyström och Johanna Burman

Barn- och utbildningsnämndens motivering:

"Med engagemang, samarbete, ett utvecklat ledarskap och en yrkesskicklighet utöver det vanliga får detta team alla elever att utvecklas så långt som möjligt såväl kunskapsmässigt som socialt. Teamets förmåga att skapa trygghet i grupperna med sin tydlighet och värme får även elever med särskilda utmaningar att älska skolan. De utnyttjar sina styrkor och stöttar varandra för att alltid nå så långt som möjligt i arbetet med eleverna. Samarbetet är enastående!

Detta team levererar varje dag, och får stolta elever, som tror på sig själva, känner trygghet och har med sig massor av kunskaper!"

Stort grattis!