Kontroll av barnomsorgsavgifter

Två skolbarn

Ekerö kommun kommer från och med hösten 2024 att genomföra kontroll av de avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som betalats in.

De inkomstuppgifter du som vårdnadshavare lämnar till kommunen kommer att jämföras med familjens taxerade årsinkomst hos Skatteverket. Från och med i höst kommer barn- och utbildningsförvaltningen i Ekerö kommun att jämföra inkomstuppgifterna med de inbetalda barnomsorgsavgifterna för åren 2021 och 2022.

Det är en rättvisefråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Avgiftskontroller genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare än så.

Du har ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande till kommunen så att hushållets avgift blir rätt. Om kontrollen visar att familjen har betalat för lite barnomsorgsavgift justeras detta genom en extra faktura.

Mer praktisk information kommer att publiceras på kommunens webbplats tidigt i höst. De som kommer att beröras av en eventuell justering kommer också att få information separat.

Har du frågor och funderingar redan nu är du välkommen att höra av dig till vår barn- och utbildningsförvaltning via e-post: buf@ekero.se.