En matchningstjänst för djur- och markägare

Betande hästar

Ekerö är en av Sveriges hästtätaste kommuner. Men alla hästägare äger inte betesmark. Då finns betesförmedlingen, som sammanför djurägare med markägare som har naturbetesmarker (men saknar betesdjur). Bakom förmedlingen står Länsstyrelsen.

– Betesförmedlingen lanserades den extremt varma och torra sommaren 2018, och bygger på att du som djur- eller markägare fyller i en enkät så att Länsstyrelsen kan föreslå samarbetspartners, berättar Ylva Berry, som jobbar med betesförmedlingen på Länsstyrelsen i Stockholm.

Enligt Ylva Berry får de allra flesta som anmäler sig ett förslag på matchning. I Ekerö kommun är det just nu sex markägare som anmält sig, och sex djurägare som söker bete.

En annan variant hon tipsar om är att man hör av sig direkt till markägare i ens närhet som har oskördade eller obetade gräsmarker. Du kan söka fram vem som äger en fastighet med tjänsten ‘Vem äger fastigheten?’ på Lantmäteriets webbplats.

Förebygga betesbrist och öka den biologiska mångfalden

Ett av målen med betesförmedlingen är att bidra till ökad biologisk mångfald: utan betande djur växer ängar igen och den biologiska mångfalden främjas inte. Men det handlar även om att förebygga betesbrist. Enligt Ylva Berry ser statusen på våra vattenmagasin bra ut just nu, men det kan bli betesbrist om det inte regnar tillräckligt.

Tips: bete vid fuktig mark

Finns det några andra saker som Ekerös djurägare kan tänka på när det gäller bete?

– Jag skulle slå ett slag för bete vid fuktig mark. Ekerö har ju väldigt mycket strandlinje. Om man släpper hästar eller kor på bete vid låglänta stränder går de ut i vattnet och betar av vassen, vilket gör att man får mer öppna stränder med lägre vegetation, säger Ylva Berry.