En tidning om vår växande kommun

Under veckan har vi delat ut en tidning till samtliga hushåll i kommunen. Det är en tidning som handlar om Ekerö kommuns utveckling framöver, vad vi vill sikta mot och vad som är viktigt att bevara och värna.

Under veckan har vi delat ut en tidning till samtliga hushåll i kommunen. Det är en tidning som handlar om Ekerö kommuns utveckling framöver, vad vi vill sikta mot och vad som är viktigt att bevara och värna.

I tidningen kan du läsa om pågående och kommande byggprojekt, bland annat hur vi just nu både bygger och planerar för vidare utveckling av våra tre centrumkärnor – Ekerö centrum, Stenhamra centrum och Träkvista torg. Samtidigt som vi utvecklar våra centrum växer vi också längre ut på våra öar där nya bostadsområden så småningom ska växa fram. I tidningen berättar kommunens stadsarkitekt om kommunens förhållningssätt till utvecklingen framöver och säger bland annat:

Ekerö ska inte utformas som en förort till Stockholm. Vi vill utveckla den identitet som finns och en värdeskapande vision om en unik övärld, Erik Edström, stadsarkitekt.

Information och inspiration

I tidningen kan du också läsa om föreningslivet i kommunen, spännande besöksmål och reportage med lokala företag. Vår näringslivschef berättar om hur kommunens näringsliv ska utvecklas och i en intervju med vår chef för kultur- och fritidsförvaltningen berättar hon om hur kommunen satsar på idrotten i kommunen med bland annat nya ishallar och idrottshallar.

Mycket är på gång i Ekerö kommun där den unika kombinationen med den lantliga karaktären och närheten till storstaden ska förvaltas på bästa sätt.

Under de närmaste åren planerar och utvecklar vi, tillsammans med många aktörer, Mälaröarna till en ännu bättre plats att bo och verka på. Med den här tidningen vill vi sprida information och motivation till er som redan bor här, men vi vill även locka fler till våra vackra öar, säger Fredrik Ohls (L), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.