Nu ska fler upptäcka världsarvet Birka och Hovgården

EN grupp människor står i det gröna och lyssnar på en guide.

Faravid Svalfors af Ugglas (t.v.) tillsammans med Kalle Runristare, som här guidar journalister från bland annat danska Politiken och franska reseföretaget Le Routard under en av vårens pressresor.

I Ekerö kommun finns en plats som i hög grad definierat hur vi förstår vikingatiden: världsarvet Birka och Hovgården. I projektet “Upplev Hovgården” jobbar Faravid Svalfors af Ugglas med att fler ska få upp ögonen för vårt unika vikingaarv – även utanför Sverige.

Som projektledare för "Upplev Hovgården*" jobbar Faravid med att utveckla Hovgården och på så vis stärka lokalsamhället på Adelsö och platsen som besöksmål. För att få det att hända krävs många samarbeten: med civilsamhället, det lokala näringslivet, samt myndigheter och organisationer med koppling till världsarvet Birka och Hovgården.

Man i kläder från vikingatiden.

”I mitt jobb får jag både utlopp för mitt stora vikingaintresse och för mina intressen av att jobba med människor, kulturpedagogik och besöksmålsutveckling“, säger Faravid Svalfors af Ugglas.

Samarbete mellan vikingadestinationer

Ett av samarbetena som startats är Viking Sweden, där flera vikingadestinationer i Mälardalen har gått ihop för att hjälpa varandra att marknadsföra sig mot en bredare publik. Här ingår bland annat Destination Uppsala, The Viking Museum, Gamla Uppsala Museum, Birka Vikingastaden och Hovgården. I början av juni 2023 anordnade man en pressresa för internationella media tillsammans.

– Det blev väldigt lyckat, det kom runt tio journalister och skribenter från bland annat England, Frankrike och USA, berättar Faravid.

Pressklipp från holländsk tidning med bilder från Hovgården och Birka

Pressklipp från ett av reportagen i nederländska Nordic Magazine efter pressresan 2023.

Repris på internationell pressresa i vikingarnas spår

Så efter förra årets succé var det nu dags igen. Vid tre tillfällen under våren och försommaren fick utländska journalister, reseagenter och skribenter som bjudits in besöka flera av traktens viktigaste vikingadestinationer.

Resorna inleddes med att Faravid höll en föreläsning om vår vikingahistoria, varpå deltagarna fick följa med på en resa med flera ”vikingastopp”; från runstenar i Uppsala till The viking Museum – och, som kronan på verket, världsarvet Birka och Hovgården!

– Många av gästerna talade om den fantastiska naturupplevelsen och känslan av att man går in i en svunnen tid här på Hovgården. Upplevelsen förhöjs såklart när man får en bra guidning av Kalle Runristare.

En grupp människor vandrar i stenig miljö upp för en kulle där Ansgarskorset står.

Under pressresan gjordes en guidad rundvandring på Birka och Hovgården. Här vid Ansgarskorset, som restes till minne av missionären Ansgars besök i Birka i början av åttahundratalet.

Fler utländska besökare på Adelsö och Hovgården

Intresset för vikingatiden är stort både i Sverige och utomlands, och av allt att döma blir det bara större. Vad betyder det för vårt världsarv att media från andra länder besöker och skriver om Hovgården?

– Projektet har lett till ett ökat intresse och en större förståelse för Birka och Hovgården, och i synnerhet för Hovgården, vilken länge legat i skuggan av Birka. Enligt Svenskt Näringsliv och VISITA (bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen) såg man under 2023 en ökning av framförallt utländska besökare på Adelsö och Hovgården jämfört med andra besöksmål, som världsarvet Drottningholms slottsområden.

– Birka var svearnas handelsstad och på Hovgården bodde kungen som kontrollerade både Birka och de viktiga vattenvägarna. På sikt finns det all anledning att tro att Hovgården kommer kunna mäta sig med Birka, eftersom världsarvets båda delar kompletterar varandra, avslutar Faravid.

*) Projektet ”Upplev Hovgården” samfinansieras med Region Stockholms projektmedel för hållbar regional utveckling.

Läs mer

Världsarvet Birka & Hovgården – vikingatidens centrum | Upplev Ekerö (upplevekero.se) Länk till annan webbplats.

Foto: Linda Blanckert, Ekerö kommun.