Äldreboende

Du som fyllt 65 år och inte klarar att bo kvar hemma kan ansöka om att flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Läs mer

  1. När dina behov av vård och omsorg är så stora att ...

  2. Smittspridning av Covid-19 ökar igen i samhället. ...

  3. Risken för smittspridning av Covid-19 har ökat. Ek...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?