Anhörig, stöd & avlastning

Om du vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk, eller har en funktionsnedsättning så kan du behöva anhörigstöd för att underlätta för dig.

Vem kan få anhörigstöd?

Ger du stöd till någon närstående (familj, släkt eller vän) som har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, missbruks- eller beroendeproblem eller någon som är äldre? Då kan du få anhörigstöd.

Du som hjälper, stödjer och vårdar en närstående kan själv behöva stöd.

Anhöriga till personer med demenssjukdom som har behov av stöd kan kontakta Ekdungens dagverksamhet, telefonnummer: 08-124 577 69.

Anhöriga till personer med missbruk- eller beroendesjukdomar som har behov av stöd kan kontakta öppenvården Omtanken telefonnummer: 08-124 572 38 eller telefonnummer: 08-124 573 73.

Vilket stöd kan jag få?

Stödbehovet kan se olika ut för olika personer. Med stöd menar vi olika former av insatser som fysiskt, psykiskt eller socialt underlättar din situation som anhörig.

Anhörigkonsulent

I Ekerö kommun finns en anhörigkonsulent som kan stötta dig som anhörig och ge information om olika stöd du kan ha nytta av. Anhörigkonsulenten samarbetar med socialtjänsten och vårdcentralerna, Svenska kyrkan och frivilligorganisationerna.

Broschyr Stöd till anhörigaPDF

Pia Nilsson.jpg
Pia Nilsson
Anhörigkonsulent, äldre- och handikappomsorgen
Pomonavägen 2 nb, 178 33 Ekerö

E-post:

info@ekero.se

Telefonnummer: 08-124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30


Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö


Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö


Här hittar du avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter till Ekerö kommun


Hjälpte informationen på den här sidan dig?