Två händer som tillsammans håller ett hjärta.

Anhörig, stöd & avlastning

Om du vårdar eller hjälper någon nära som är äldre, långvarigt sjuk, eller har en funktionsnedsättning så kan du behöva anhörigstöd för att underlätta för dig.

Vem kan få anhörigstöd?

Du kan få anhörigstöd om du ger stöd till någon nära (familj, släkt eller vän) som har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, missbruks- eller beroendeproblem eller någon som är äldre.

Du som hjälper, stödjer och vårdar en närstående kan själv behöva stöd.

Vilket stöd kan jag få?

Behovet av stöd kan se olika ut för olika personer. Med stöd menar vi olika former av insatser som fysiskt, psykiskt eller socialt underlättar din situation som anhörig.

Anhöriga till personer med demenssjukdom som har behov av stöd kan kontakta Ekdungens dagverksamhet, telefon: 08-124 577 69.

Nka, Nationellt kompetenscentrum för anhöriga, erbjuder en navigeringskurs om demens för anhöriga.

Läs mer på Nka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhöriga till personer med missbruk- eller beroendesjukdomar som har behov av stöd kan kontakta öppenvården Omtanken telefon: 08-124 570 09

Anhörigkonsulent - finns för att stötta dig som anhörig

I Ekerö kommun finns en anhörigkonsulent som kan stötta dig som anhörig och ge information om olika stöd du kan ha nytta av. Anhörigkonsulenten samarbetar med socialförvaltningen och vårdcentralerna, Svenska kyrkan och frivilligorganisationer.

Information om stöd till anhöriga Pdf, 962.5 kB, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter


Läs mer

  1. Du som är äldre ska få den hjälp och det stöd som ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?