Aktuellt för våra verksamheter (Covid-19)

Här kan du läsa om hur olika riktlinjer och rekommendationer påverkar kommunens verksamheter, som skolor och förskolor. Här hittar du också vad som gäller för serveringsställen, restauranger och servering av alkohol.

Information om vaccination? Det hittar du på sidan om vaccinering.

Vaccinering covid-19 i Ekerö kommun

Nationella allmänna råd & rekommendationer

Minska smittspridning, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj område

Elever i kommunen har undervisning på plats i skolorna. Beslutet kan ändras vid stor smittspridning eller nya riktlinjer.

Riktlinjer för skolor Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolor i Ekerö kommun

Aktuellt läge i våra skolor gällande covid-19

Höstterminen har dragit igång och vi håller noga uppsikt över smittspridningen i våra skolor. I samråd med Smittskydd Stockholm kan vi tillfälligt behöva stänga en verksamhet, eller delar av verksamheten. Bedömningen görs alltid i nära samarbete med Smittskydd Stockholm och utifrån den aktuella situationen och smittspridningen.

I nuläget är följande skolor berörda

Ingen skola för närvarande.

Om att gå till skolan & förskolan

Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska ska gå till förskolan. Följ skolornas råd och rekommendationer om hämtning och lämning för att begränsa hur många som rör sig i skolornas lokaler.

Håll dig hemma om du har minsta symptom, vare sig du är medarbetare, barn eller elev. På Vårdguiden 1177 finns riktlinjer för vad som gäller om du eller någon i familjen är sjuk.

Bor du med någon som har covid-19? 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att minska risken för smittspridning av covid-19 har Ekerö kommuns krisledningsnämnd tagit beslut om att tillfälligt begränsa vissa biståndsbedömda insatser.

Ekerö kommun följer Regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vaccinering

Information om vaccination? Det hittar du på sidan om vaccinering.

Vaccinering mot covid-19

Vård och omsorg

Tänk på det här när du ska besöka äldreboenden

 • Du ska vara symtomfri.
 • Ta med dig och använd kirurgiskt munskydd IIR utanför den anhöriges rum eller lägenhet, men gärna under hela besöket.
 • Hör av er innan och anmäl besöket till avdelningen.
 • Kom inte fler än två personer åt gången.
 • Använd handsprit innan och efter besöket.
 • Besöket sker i lägenheten till den du besöker.
 • Avvakta med besök om någon i hemmet har en misstänkt eller pågående covid-19 eller om du som besökare har varit i kontakt med någon med covid-19 de senaste 14 dagarna.
 • Avvakta med besök minst en vecka om du varit utomlands.
 • Personal kan tyvärr inte servera kaffe eller fika under besöket.
 • Håll avstånd om du möter någon i lokalerna och under eventuell fikastund i lägenheten.
 • Hör av dig om du får sjukdomssymtom efter besöket.

Våra äldreboenden

Hemtjänst

Det här gör Ekerö kommun för att minska smittspridning inom hemtjänsten.

 • Vi har informerat alla hemtjänstkunder om de rådande förutsättningarna i äldreomsorgen.
 • Vi lämnar också information till nya personer som ansöker om insatser, med vädjan om att i största möjliga utsträckning undersöka om behoven kan ordnas på annat sätt.
 • Serviceinsatser som till exempel städning utförs i princip inte om det inte finns särskilda behov. Hemtjänstens resurser behöver främst riktas till de äldre som har behov av omvårdnad.
 • Hemtjänsten försöker i största möjliga utsträckning minimera antalet personal hos den som får hjälp. Ett nära samarbete finns mellan utförarna för att minska antalet besök och på så sätt minska risk för smittspridning.

Var uppmärksam på tidiga symtom som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Om du har symtom så ska medarbetare hålla sig hemma.

Om du vill ha råd så kan du läsa mer på 1177.se.

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidsaktiviteter och mötesplatser för funktionsnedsatta

Träffpunkten Solrosen håller stängt tills vidare.

Var uppmärksam på symptom och stanna hemma om du är sjuk!

Om du har frågor så kan du kontakta kultur och fritid på e-post kultur.och.fritidskontoret@ekero.se.

Följ Folkhälsomyndighetens och regeringens allmänna råd för minskad smittspridning, publik och trängsel.

Riktlinjer Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det här gäller för Ekerö kommuns idrottsplatser och idrottshallar

 • Regeln om 10 kvadratmeter per person gäller inte längre.
 • Omklädningsrummen är öppna.

Bibliotek & kulturhus

Biblioteken är öppna som vanligt.

Psst! Du vet väl att du också kan använda bibliotekens digitala tjänster för att låna böcker och för att undvika trängsel.

Bibliotekens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enskild näringsidkare - stöd i pandemin

Om du har enskilt företag och har fått ett stort tapp i omsättning på grund av pandemin så kan du ansöka om ekonomiskt stöd. Det är Länsstyrelsen som handlägger men du gör din ansökan till Boverket.

Ekonomiskt stöd enskild näringsidkare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Serveringsställen & restauranger

Om du driver ett serveringsställe så behöver du se till att det inte blir trängsel inomhus och utomhus där du har besökare.

Riktlinjer du behöver följa om du har ett serveringsställe:

 • Åtta personer får sitta vid samma bord inomhus (med en meters avstånd mellan sällskapen).
 • På uteserveringar finns inte något maxantal för hur stort ett sällskap får vara.
 • Besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.

Alkoholservering & öppettider

Serveringsställenas öppettider är inte längre begränsade.

Tillsyn & kontroll

Vid tillsyn så bedömer vi helheten och till exempel framkomlighet och möbleringen för att se till att det går att hålla avstånd.

Klagomål som gäller trängsel som inte gäller serveringsställen tar länsstyrelsen hand om. Skicka e-post till pandemilag.stockholm@lansstyrelsen.se.

Tillfällig lag covid‑19

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Mer om den tillfälliga pandemilagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitalt kommunfullmäktige

Tills vidare håller kommunfullmäktige sina möten digitalt. Vi återkommer med mer information inför höstens möten och hur du kan vara med.

Läs mer

 1. Från och med söndag 13 juni kommer en mobil vaccin...

 2. Allmänheten erbjuds vaccination indelad i åldergru...

 3. Här hittar du aktuell information om vaccination i...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?