Aktuellt för våra verksamheter (Covid-19)

Coronaviruset väcker många frågor. Vi håller oss uppdaterade om förändringar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen i Ekerö kommun.

Våra verksamheter är öppna om vi inte meddelar annat. Kommunen agerar för att hantera smittspridningen på bästa sätt. Det finns goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Vi uppdaterar informationen löpande.

Välj område

Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan.

Har du symptom, även milda, så ska du begräna sociala kontakter för att undvika att sprida smitta. Vi uppmanar medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom på som hosta, feber eller luftvägsbesvär.

Följ skolornas råd och rekommendationer om hämtning och lämning för att begränsa hur många som rör sig i skolornas lokaler.

Håll dig hemma om du har minsta symptom, vare sig du är medarbetare, barn eller elev. Om du vill ha råd så kan du läsa mer på 1177.se.

1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Vårdguiden finns riktlinjer kring hur länge man ska hålla sig hemma, både som barn och vuxen.

Om att stanna hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna förskolan

Vi tar emot max tre vuxna med barn på öppna förskolan tills vidare.

För att minska risken för smittspridning av Covid-19 har Ekerö kommuns krisledningsnämnd tagit beslut om att tillfälligt begränsa vissa biståndsbedömda insatser och den förenklade biståndshandläggningen av vissa serviceinsatser.

Ekerö kommun följer Regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Beslut för vård och omsorg

Stopp för besök på äldreboenden från och med 12 november

Risken för smittspridning av covid-19 har ökat. Ekerö kommun följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter för att förebygga smitta.

Ekerö kommun har därför beslutat om stopp för besök på kommunens särskilda boenden för äldre: Kullen, Söderströmsgården och Ekgården.

Beslutet gäller tills vidare.

Vi förstår att beslutet känns ledsamt både för boende och anhöriga. Det är en försiktighetsåtgärd vi behöver göra eftersom boenden tillhör riskgrupp för Covid-19.

Vi kommer att utvärdera beslutet om att inte tillåta besök efter smittläget i samhället. Vi kan göra undantag i särskilda situationer. Kontakta enhetschefen på boendet om du har frågor.

Våra äldreboenden

Inköp inom hemtjänsten

Från och med 2020-03-25 och tills vidare begränsas hemtjänstinsatsen inköp med följe. Det innebär att inköp ej genomförs där den enskilde följer med.

Söderströmsgården

Från och med 2020-03-25 och tills vidare görs växelvårdsplatserna på Söderströmsgården om till permanenta platser.

Hemtjänsten

Det här gör Ekerö kommun för att minska smittspridning inom hemtjänsten.

  • Vi har informerat alla hemtjänstkunder om de rådande förutsättningarna i äldreomsorgen.
  • Vi lämnar också information till nya personer som ansöker om insatser, med vädjan om att i största möjliga utsträckning undersöka om behoven kan ordnas på annat sätt.
  • Serviceinsatser som till exempel städning utförs i princip inte om det inte finns särskilda behov. Hemtjänstens resurser behöver främst riktas till de äldre som har behov av omvårdnad.
  • Hemtjänsten försöker i största möjliga utsträckning minimera antalet personal hos den som får hjälp. Ett nära samarbete finns mellan utförarna för att minska antalet besök och på så sätt minska risk för smittspridning.

Alla medarbetare som är friska ska gå till arbetet.

Var uppmärksam på tidiga symtom som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid symtom ska medarbetare hålla sig hemma.

Om du vill ha råd så kan du läsa mer på 1177.se.

1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mötesplatser för äldre

Våra träfflokaler Kajutan och Stockbygården håller stängt tills vidare.

Fritidsaktiviteter och mötesplatser för funktionsnedsatta

Träffpunkten Solrosen håller stängt tills vidare.


Riktlinjer för Stockholms län

Alla ska avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Du kan göra nödvändiga besök i till exempel mataffärer och apotek.

Avstå också från att delta i till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det gäller inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Vad innebär det för kultur- och fritidsförvaltningen?

Med anledning av riktlinjerna så har vi beslutat om ändringar för att minska smittspridning.

Var uppmärksam på symptom- stanna hemma om du är sjuk

Vi vill påminna om att alla med symptom på luftvägsinfektion ska undvika kontakt med andra för att inte sprida smitta.

Om du ska vara med på något av kultur- och fritids aktiviteter så ber vi dig att ta ansvar och stanna hemma om du är sjuk.

Offentliga tillställningar - avstå

Förbudet mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare är kvar. Det finns också förslag på att begränsa ytterligare till max 8 personer. Detta är riktat till arrangörer. Till besökare är riktlinjen att avstå från att delta i föreställningar, konserter, matcher med mera.

Publika arrangemang och aktiviteter som arrangeras av kultur-och fritidsförvaltningen

Alla arrangemang för vuxna är inställda.

Om kommunen genomför arrangemang för barn så kommer vi att begränsa antalet deltagare ytterligare.

Arrangemang som genomförs av föreningar, studieförbund och andra

Skridskor, allmänhetens åkning & skridskodisco

Allmänhetens åkning (skridskor) och skridskodisco som föreningen arrangerar i Vikingahallen och Hal is i Allhallen är inställt till och med den 22 december.

Frågor? Kontakta arrangören direkt.

Föreningsregister

Mer om rekommendationer från RF-SISU Stockholm om idrottsevenemanglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens lokaler, idrottsanläggningar och hallar

Alla idrottslokaler är öppna för träning men bara de som är aktiva inom idrott och födda 2005 eller senare. Vi uppmanar alla vuxna att avboka sina tider i idrottshallarna.

Gör en riskanalys av din bokning och avboka om det finns risk för ökad smittspridning eller att ni samlar fler än 8 personer.

Ta hjälp av Folkhälsomyndighetens riskanalyslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bokning av lokaler

Det är bara godkända föreningar i Ekerö kommun som kan göra nya bokningar fram till den 31 december.

Föreningen ska ha gjort en riskanalys av bokningen med hänsyn till smittspridning.

Ta hjälp av Folkhälsomyndighetens riskanalyslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boka om eller boka av

De föreningar som vill boka om eller boka av tider kan höra av sig till kommunens lokalbokning på e-post info@ekero.se Det är viktigt att ni avbokar era tider eftersom det finns ungdomsföreningar som fortsätter verksamheten och kan behöva fler tider. Du behöver inte betala för avbokade tider.

Cuper och turneringar

Alla cuper och turneringar är inställda. För mer information så kan du kontakta arrangören eller föreningen direkt.

Bibliotek och kulturhus

Biblioteket är öppet som vanligt men med restriktioner i antal besökare.

Alla evenemang och program är inställda. Öppettiderna kan påverkas av personalbrist. Det finns begränsat med tillgång till datorer och tiden du får använda datorn är begränsad till 30 minuter.

För riskgrupper erbjuder biblioteket ”Take away”. Då kan du få böcker ihopplockade och levererade av en av bibliotekets volontärer. Böckerna kan också hämtas utanför biblioteket. För aktuell information om öppettider och förändringar när det gäller arrangemang och coronaanpassning, se Bibliotekets webbplats.

Biblioteken i Ekerö kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidsgårdarna

Barn och unga som visar symptom måste stanna hemma.

Bara du som går i åk 7-9 kan komma till fritidsgårdarna.

På vardagarna är det öppet som vanligt men med begränsning i hur många som får samlas i lokalerna. Vi har också en minskad uppsökande verksamhet för de utåtriktade fritidsledarna.

På fredagkvällarna är det bara föranmäld organiserad verksamhet. Personal kommer också att fälta dessa kvällar.

Den platsobunda verksamheten har bara föranmäld organiserad verksamhet.

Utvecklingsgruppen är indelad i två olika grupper, högstadiet och gymnasiet.

Stenhamra Bara du som går i gymnasiet kan komma till Stenhamra på måndagar.

Fritidsgårdar i Ekerö kommun

Fritidsklubbarna

Fritidsklubbarna kör sin ordinarie verksamhet.

Kulturskolan

Kulturskolan håller öppet med friska elever och frisk personal. Läs mer under Kulturskolan som har ett en egen rubrik längre ner.

Ekebyhovs slott

Vi tar vårt ansvar för att inte sprida smittan vidare.

Ekebyhovs slott erbjuder nu bara catering och take-away.

På grund av de stränga restriktionerna så stänger Ekebyhovs slott all verksamhet från den 23/11 2020 tom 7/1 2021.

För aktuell information, besök Ekebyhovs slotts webbplats.

Ekebyhovs slott

Idélabbet

Idelabbet tar inte emot besök för tillfället, men kontakta dem gärna med idéer på telefon, Teams eller e-post idelabbet@ekero.se och telefonnummer 08-124 573 13 eller 08-124 573 12.

Behöver du eller någon anhörig hjälp i tider av corona?

Hjälpgrupp Covid-19

Så här anpassar vi oss till Covid-19

  • Kulturskolan har inte fysiska lektioner till ungdomar födda före 2005 så länge de skärpta riktlinjerna gäller.
  • Vi kommer inte att genomföra konserter eller uppspel med fysisk publik.
  • Vi har beredskap för digital undervisning även i grupper med elever födda 2005 eller senare. Om det blir aktuellt så kommer du att få information ifrån din lärare.

Du får alltid information ifrån din lärare om vad som gäller för just dina lektioner.

I några grupper kommer det att bli aktuellt med digital undervisning. I andra grupper kommer vi inte att kunna ersätta de fysiska lektionerna med digital undervisning. Om det innebär att vi inte uppfyller garantin på 11 lektioner varje terminskurs så kommer vi att sänka avgiften så mycket som de uteblivna lektionerna motsvarar.

Generella regler för att undvika smittspridning

Kulturskolan håller öppet med friska elever och frisk personal. Ingen som har förkylningssymptom får vistas i våra lokaler och man ska stanna hemma två dagar efter att man blivit frisk ifrån någon smittsam sjukdom.

Tvätta händer

Tvätta händerna ordentligt det första du gör när du kommer till Kulturskolan.

Hämtning och lämning

Vi ber föräldrar att hämta och lämna utomhus så långt det är möjligt. Kompisar får tyvärr inte följa med in. Om du har möjlighet – kom till Kulturskolan precis innan lektionsstart så det inte blir onödig väntar för flera personer tillsammans.

Håll avstånd

Håll avstånd och sitt och vänta på angivna platser i väntrum och korridorer.

Äldre personer

Vi avråder äldre personer från att vistas i våra lokaler.

Frånvaro

Meddela frånvaro via StudyAlong eller via SMS till din lärare, så att vi inte behöver oroa oss. Tänk på att inte skriva personlig information om till exempel sjukdom i StudyAlong iRum eftersom den informationen är öppen för hela gruppen.

Det kan bli aktuellt med andra anpassningar – då får du mer information från din lärare om vad som gäller just din grupp. Vi kan behöva ställa in lektioner om lärare är borta.

Torghandel

På grund av rådande pandemi så kommer inga nya avtal tecknas för torghandel under 2020.

Serveringsställen

Antalet besökare i ett och samma sällskap vid ett bord eller en bardisk får vara max åtta.

Om sällskapet är större så ska det delas upp. Det kan vara lämpligt att bara tillåta mindre sällskap för att minska trängsel.

Vid tillsyn så bedöms helheten och behovet av att bara tillåta mindre sällskap kan variera beroende på till exempel framkomligheten och hur möbleringen ser ut.

Läs mer

  1. Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allva...

  2. Riktlinjer och information för förskolor och skolo...

  3. Kulturskolan gör anpassningar för sin verksamhet m...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?