Aktuellt för våra verksamheter (Covid-19)

Här kan du läsa om hur olika riktlinjer och rekommendationer påverkar kommunens verksamheter. Här hittar du också vad som gäller för serveringsställen, restauranger och servering av alkohol.

Information om vaccination? Det hittar du på sidan om vaccinering.

Vaccinering covid-19 i Ekerö kommun

Välj område

Elever i kommunen har vanlig undervisning på plats i skolorna. Beslutet kan ändras vid stor smittspridning eller nya riktlinjer

Riktlinjer för skolor Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolor i Ekerö kommun

Information från Region Stockholm

Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska gå till förskolan. Om någon i familjen är sjuk i covid-19 så ska eleverna eller barnen stanna hemma.

Följ skolornas råd och rekommendationer om hämtning och lämning för att begränsa hur många som rör sig i skolornas lokaler.

Håll dig hemma om du har minsta symptom, vare sig du är medarbetare, barn eller elev. Om du vill ha råd så kan du läsa mer på 1177.se.

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Vårdguiden finns riktlinjer kring hur länge man ska hålla sig hemma, både som barn och vuxen.

Om att stanna hemma, 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Covid-19 i familjen

Även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer i väntan på test om någon familjemedlem har symptom?

I väntan på test ska barnen eller eleverna så långt det är möjligt stanna hemma från skolan eller förskolan.

När kan barnen eller eleverna komma tillbaka till förskolan eller skolan?

När den sjuka familjemedlemmen kan gå tillbaks till arbete eller till skolan.

Kan eleverna få distansundervisning under karantän hemma?

Vi har inte möjlighet till både distansundervisning och undervisning i klassrum.

Däremot går det att få hemuppgifter och möjligheter att göra vissa uppgifter på distans.

Informationen gäller tills vi har nya riktlinjer. Vi uppdaterar informationen löpande.

Öppna förskolan

Öppet med restriktioner. Max 8 personer får vara i lokalerna samtidigt.

Öppna förskolan Öppnas i nytt fönster.

För att minska risken för smittspridning av Covid-19 har Ekerö kommuns krisledningsnämnd tagit beslut om att tillfälligt begränsa vissa biståndsbedömda insatser.

Ekerö kommun följer Regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vaccinering

Information om vaccination? Det hittar du på sidan om vaccinering.

Vaccinering mot covid-19

Beslut för vård och omsorg

Tänk på det här när du ska besöka äldreboenden

 • Hör av er innan och anmäl besöket till aktuell avdelning.
 • Avstå från att besöka äldreboenden om du har sjukdomssymtom.
 • Kom inte fler än två personer åt gången.
 • Använd handsprit innan och efter besöket.
 • Ta med och använd munskydd under hela besöket.
 • Besöket sker i den boendes lägenhet.
 • Personal kan tyvärr inte servera kaffe eller fika under besöket.
 • Håll avstånd om du möter någon i lokalerna och under eventuell fikastund i lägenheten.
 • Hör av dig om du får sjukdomssymtom efter besöket.

Våra äldreboenden

Hemtjänsten

Det här gör Ekerö kommun för att minska smittspridning inom hemtjänsten.

 • Vi har informerat alla hemtjänstkunder om de rådande förutsättningarna i äldreomsorgen.
 • Vi lämnar också information till nya personer som ansöker om insatser, med vädjan om att i största möjliga utsträckning undersöka om behoven kan ordnas på annat sätt.
 • Serviceinsatser som till exempel städning utförs i princip inte om det inte finns särskilda behov. Hemtjänstens resurser behöver främst riktas till de äldre som har behov av omvårdnad.
 • Hemtjänsten försöker i största möjliga utsträckning minimera antalet personal hos den som får hjälp. Ett nära samarbete finns mellan utförarna för att minska antalet besök och på så sätt minska risk för smittspridning.

Alla medarbetare som är friska ska gå till arbetet.

Var uppmärksam på tidiga symtom som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Om du har symtom så ska medarbetare hålla sig hemma.

Om du vill ha råd så kan du läsa mer på 1177.se.

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesplatser för äldre

Våra träfflokaler Kajutan och Stockbygården håller stängt och planerar att öppna igen den 15 september om det är möjligt.

Fritidsaktiviteter och mötesplatser för funktionsnedsatta

Träffpunkten Solrosen håller stängt tills vidare.

Demensdagvården Ekdungen

Ekdungen håller stängt och räknar med att öppna igen den 1 september om det är möjligt.


Vi behöver fortsätta att begränsa folksamlingar och trängsel. Var uppmärksam på symptom och stanna hemma om du är sjuk!

Om du har frågor så kan du kontakta kultur och fritid på e-post kultur.och.fritidskontoret@ekero.se.

Det här gäller för Ekerö kommuns idrottsplatser och idrottshallar

Publik - informera kommunen & följ riktlinjer

 • Följ Folkhälsomyndighetens regler om publika arrangemang om arrangemanget ska ha publik. Riktlinjer Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Informera kultur- & fritidsförvaltningen om föreningen anordnar arrangemang som ska ha publik. Du behöver också skicka in en plan för hur föreningen ska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och allmänna råd. Informera senast tre arbetsdagar innan ett publikt arrangemang via e-post till kultur.och.fritidskontoret@ekero.se.
 • Föreningen står för de resurser som krävs för att kunna följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Till exempel publikvärdar och tillfällig märkning av sittplatser.

Anläggningar med läktare, sittande publik

I följande hallar med läktare är det möjligt att ha en sittande publik: Mälaröhallen, Bollhallen, Allhallen, Vikingahallen och Träkvistavallen plan 1/friidrottsytorna.

Maxantal för varje anläggning

Vi behåller tidigare maxantal för våra hallar och anläggningar.

Idrott & träning

Det är viktigt att barn och unga kan fortsätta med idrott och andra fritidsaktiviteter. Både utomhus och inomhus.

Organiserad idrott för barn och unga födda 2002 eller senare

Organiserad idrott, inomhus och utomhus, för barn och unga födda 2002 eller senare ska genomföras på ett smittsäkert sätt.

Matcher

Lagidrott: Föreningar med lagidrotter kan anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka, om det sker utomhus och gäller för barn och unga födda 2002 eller senare.

Individuell idrott: Barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande. Undvik omklädningsrum. Se också till att undvika trängsel vid resa till och från matchen.

Träning & idrott för personer födda 2001 eller tidigare

För personer födda 2001 eller tidigare gäller utomhusträning.

Mer på Folkhälsomyndigheten.

Information idrott & träning, FHM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bokade lokaler & tider

Alla tidigare bokningar gäller, men du som har bokat ansvarar för att aktiviteten går att genomföra på ett smittsäkert sätt. Om du vill avboka så skickar du e-post till info@ekero.se eller bokar själv av tiden. Privatpersoner eller företag kan inte göra nya bokningar.

Bibliotek & kulturhus

Biblioteken är öppna - med restriktioner.

Använd gärna bibliotekets digitala tjänster för att låna böcker!

Det här gäller för biblioteken:

 • Maxantal hur många som samtidigt får vara i lokalerna. Den informationen kommer att finnas i bibliotekens lokaler. Vi kommer se till att alla i lokalen har mer än gällande riktlinjen 10 kvm/person.
 • All fysisk programverksamhet är fortsatt inställd.
 • Kulturhusets foajé är avspärrad med band in till biblioteket. Toaletterna är öppna.

Bibliotekens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekebyhovs slott

Slottet är öppet för lunch, take-away och konferens - med restriktioner. Läs mer på slottets webbplats.

Ekebyhovs webbplats Öppnas i nytt fönster.

Idélabbet

Idelabbet tar inte emot besök, men du kan kontakta dem med idéer på telefon, Teams eller e-post idelabbet@ekero.se och telefonnummer 08-124 573 13 eller 08-124 573 12.

Hjälpgrupp Covid-19

Så här anpassar vi oss till covid-19

Torghandel

På grund av rådande pandemi så kommer inga nya avtal tecknas för torghandel tillsvidare.

Tillstånd för torghandel

Enskild näringsidkare - stöd i pandemin

Om du har enskilt företag och har fått ett stort tapp i omsättning på grund av pandemin så kan du ansöka om ekonomiskt stöd. Det är Länsstyrelsen som handlägger men du gör din ansökan till Boverket.

Ekonomiskt stöd enskild näringsidkare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Serveringsställen & restauranger

Om du driver ett serveringsställe så behöver du se till att det inte blir trängsel inomhus och utomhus där du har besökare. Begränsa antalet besökare så det går att hålla avstånd. Använd till exempel kölappar för att undvika trängsel och köer.

Fler riktlinjer du behöver följa om du har ett serveringsställe:

 • Antalet besökare i ett och samma sällskap vid ett bord eller en bardisk får vara max fyra. Om sällskapet är större så ska det delas upp med minst 1 meter mellan.
 • Minimiavståndet på minst 1 meter mellan sällskap gäller även om man till exempel avskiljer med plexiglas.
 • Markera tydligt! Markera avstånd på golvet eller på annat sätt så att besökare tydligt kan se vilket avstånd som gäller till andra.
 • Avstånd mellan köande till buffé och sittande gäster måste vara minst en meter. Besökarna ska sitta ner vid sitt bord när man äter och dricker.
 • Besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.
 • Tydlig och synlig information till alla besökare som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning.
 • Personalen på ett serveringsställe ska också få tydlig information om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller.

Alkoholservering & öppettider

Alla serveringsställen behöver stänga kl. 22.30. Alkoholservering kommer är tillåtet till klockan 22.00. Tiderna gäller oavsett om alkohol serveras eller inte.

Tillsyn & kontroll

Vid tillsyn så bedömer vi helheten och till exempel framkomlighet och möbleringen för att se till att det går att hålla avstånd.

Klagomål som gäller trängsel som inte gäller serveringsställen tar länsstyrelsen hand om. Skicka e-post till pandemilag.stockholm@lansstyrelsen.se.

Tillfällig lag covid‑19

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Mer om den tillfälliga pandemilagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitalt kommunfullmäktige

Tillsvidare kommer kommunfullmäktige hålla sina möten begränsade till 25 ledamöter.

Övriga ledamöter kommer att vara med på distans.

Tyvärr kan du inte heller att kunna följa mötet på radio under den här tiden. Allmänheten uppmanas att följa mötet via livesändning. Vi lägger upp länk till mötet på ekero.se i vår kalender.

Läs mer

 1. Från och med söndag 13 juni kommer en mobil vaccin...

 2. Här hittar du aktuell information om vaccination i...

 3. Besöksförbudet hävs från och med imorgon på äldreb...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?