Aktuellt för våra verksamheter (Covid-19)

Coronaviruset väcker många frågor. Vi håller oss uppdaterade om förändringar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen i Ekerö kommun.

Våra verksamheter är öppna om vi inte meddelar annat. Kommunen agerar för att hantera smittspridningen på bästa sätt. Det finns goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Information om vaccination? Det hittar du under frågor & svar.

Frågor & svar (vaccination)

Vi uppdaterar informationen löpande.

Välj område

Delvis fortsatt distansundervisning för årskurs 7-9

För att minska smittspridningen av Covid-19 och trängseln i skolor så kommer distansundervisningen att delvis fortsätta för årskurs 7-9 till och med 24 januari. Beslutet kommer att utvärderas och kan förlängas.

Beslutet gäller inte grundsärskolan.

Skolorna kommer under vecka 2 planera för hur schemat och organisationen av undervisningen för eleverna ska se ut och återkommer med information om upplägget till vårdnadshavare. Se till att du har laddat ner nya skolappen Unikum!

Om du har frågor om distansundervisningen så kan du kontakta skolan.

Skolor i Ekerö kommun

Information från Region Stockholm

Förutom årskurs 7-9 (läs mer här ovanför) så ska elever som är friska gå till skolan och barn som är friska gå till förskolan. Om någon i familjen är sjuk i Covid-19 så ska eleverna eller barnen stanna hemma. Läs mer längre ner.

Har du symptom, även milda, så ska du begräna sociala kontakter för att undvika att sprida smitta. Vi uppmanar medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom på som hosta, feber eller luftvägsbesvär.

Följ skolornas råd och rekommendationer om hämtning och lämning för att begränsa hur många som rör sig i skolornas lokaler.

Håll dig hemma om du har minsta symptom, vare sig du är medarbetare, barn eller elev. Om du vill ha råd så kan du läsa mer på 1177.se.

1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Vårdguiden finns riktlinjer kring hur länge man ska hålla sig hemma, både som barn och vuxen.

Om att stanna hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Covid-19 i familjen?

Även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad Covid-19.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad händer i väntan på test om någon familjemedlem har symptom?

I väntan på test ska barnen eller eleverna stanna hemma från skolan eller förskolan.

När kan barnen eller eleverna komma tillbaka till förskolan eller skolan?

När den sjuka familjemedlemmen kan gå tillbaks till arbete eller till skolan.

Kan eleverna få distansundervisning under karantänen i hemmet?

På rekommendation från Smittskydd Stockholm så går Ekerö kommun över till delvis distansstudier för årskurs 7-9 till och med 24 januari.

I övriga årskurser har vi inte möjlighet till både distansundervisning och undervisning i klassrum.

Däremot går det att få hemuppgifter och möjligheter att göra vissa uppgifter på distans via Teams.

Informationen gäller tills vi har nya riktlinjer. Vi uppdaterar informationen löpande.

Varför stänger vi inte skolor och fritids?

Ekerö kommun går efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer och de bedömer att det inte är en betydelsefull åtgärd att stänga alla skolor i Sverige.

Det är skolans huvudmän (Ekerö kommun i samråd med regering och Folkhälsomyndigheten) som tar beslut om att stänga skolor och fritids.

Enligt en ny förordning kan en skolas huvudman behöva stänga en skola på grund av att en stor del av personalen är frånvarande på grund av covid-19 eller efter samråd med smittskyddsläkare. Förordningen gäller till och med den 15 januari 2021.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är stängd till och med 24 januari.

För att minska risken för smittspridning av Covid-19 har Ekerö kommuns krisledningsnämnd tagit beslut om att tillfälligt begränsa vissa biståndsbedömda insatser.

Ekerö kommun följer Regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vaccinering

Vaccination av boende på våra äldreboenden har påbörjats enligt riktlinjer för prioriteringsordning.

Från och med den 11 januari och tre månader framåt erbjuds personalen inom vård- och omsorg i Ekerö kommun vaccination mot covid-19. Vaccinationen pågår löpande under tre månader och den startar innan allmänheten ges möjlighet att vaccinera sig.

Det är frivilligt att vaccinera sig mot covid-19. Medarbetarna kommer få personliga erbjudanden och därefter själva kunna boka tid och plats för de båda vaccinationstillfällena i ett system som vårdgivaren VaccinDirekt tillhandahåller.

Beslut för vård och omsorg

Besöksförbud på äldreboenden förlängt till och med 2 februari 2021

Risken för smittspridning av Covid-19 har ökat. Ekerö kommun följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter för att förebygga smitta.

Beslutet om besöksförbud gäller på kommunens särskilda boenden för äldre: Kullen, Söderströmsgården och Ekgården.

Beslutet gäller för närvarande till och med 2 februari 2021.

Vi förstår att beslutet känns ledsamt både för boende och anhöriga. Det är en försiktighetsåtgärd vi behöver göra eftersom boenden tillhör riskgrupp för Covid-19.

Vi kommer att utvärdera beslutet om att inte tillåta besök efter smittläget i samhället. Vi kan göra undantag i särskilda situationer. Kontakta enhetschefen på boendet om du har frågor.

Våra äldreboenden

Inköp inom hemtjänsten

Från och med 2020-03-25 och tills vidare begränsas hemtjänstinsatsen inköp med följe. Det innebär att inköp ej genomförs där den enskilde följer med.

Söderströmsgården

Från och med 2020-03-25 och tills vidare görs växelvårdsplatserna på Söderströmsgården om till permanenta platser.

Hemtjänsten

Det här gör Ekerö kommun för att minska smittspridning inom hemtjänsten.

  • Vi har informerat alla hemtjänstkunder om de rådande förutsättningarna i äldreomsorgen.
  • Vi lämnar också information till nya personer som ansöker om insatser, med vädjan om att i största möjliga utsträckning undersöka om behoven kan ordnas på annat sätt.
  • Serviceinsatser som till exempel städning utförs i princip inte om det inte finns särskilda behov. Hemtjänstens resurser behöver främst riktas till de äldre som har behov av omvårdnad.
  • Hemtjänsten försöker i största möjliga utsträckning minimera antalet personal hos den som får hjälp. Ett nära samarbete finns mellan utförarna för att minska antalet besök och på så sätt minska risk för smittspridning.

Alla medarbetare som är friska ska gå till arbetet.

Var uppmärksam på tidiga symtom som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Om du har symtom så ska medarbetare hålla sig hemma.

Om du vill ha råd så kan du läsa mer på 1177.se.

1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mötesplatser för äldre

Våra träfflokaler Kajutan och Stockbygården håller stängt tills vidare.

Fritidsaktiviteter och mötesplatser för funktionsnedsatta

Träffpunkten Solrosen håller stängt tills vidare.

Demensdagvården Ekdungen

Ekdungen håller stängt tills vidare.


Riktlinjer för Stockholms län

Alla ska avstå från besök i butiker, köpcentrum, muséer, bibliotek, badhus och gym. Gör nödvändiga besök i till exempel mataffärer och apotek.

Var uppmärksam på symptom - stanna hemma om du är sjuk!

Vad innebär det för kultur- och fritidsförvaltningen?

Med anledning av riktlinjer så har vi beslutat om ändringar för att minska smittspridning.

Om du har frågor så kan du kontakta kultur och fritid på e-post kultur.och.fritidskontoret@ekero.se.

Idrott

Idrottshallar, gymnastiksalar och ishallar är stängda under perioden 19 december 2020 till och med den 24 januari 2021.

Vi kommer från och med 16 januari att öppna för idrott utomhus så länge vi ser att vi kan följa gällande rekommendationer och riktlinjer.

Organiserad träning i skog och mark

Från och med den 16 januari är det tillåtet för föreningar att ha organiserad träning i skog och mark.

Naturligtvis gäller det att fortfarande hålla avstånd, undvika trängsel och att kunna ta sig till platsen på ett säkert sätt.

Ekbyhovsbacken öppnar

Ekebyhovsbacken startar sin skidsäsong den 16 januari. Läs mer på deras webbplats.

Ekebyhovsbackenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utomhusanläggningar 

Från och med 18 januari börjar vi, tillsammans med regionens andra kommuner, att succesivt öppna de utomhusanläggningar som varit stängda.

För Ekerö kommun innebär det att vinterfotbollen kan komma igång och att löparbanorna på Träkvistavallen kan användas av organiserade grupper och föreningar.

Kultur-och fritidsförvaltningen kommer under måndag den 18 januari att komma med tydligare information om hur många som kan samlas på en fotbollsplan eller på löparbanorna. Observera att det inte är tillåtet att använda ytor inomhus som till exempel omklädningsrum.

Längdskidspåren i elljusspåret på Jungfrusundsåsen och på ängarna nedanför Ekebyhovsbacken kommer förhoppningsvis att vara igång under början av vecka 3.

Isbanan på isen vid Tranholmen kan om vädret tillåter komma igång i slutet av januari.

Inomhusidrott med restriktioner efter 24 januari

Idrottshallar, gymnastiksalar och ishallar

Från och med den 25 januari kommer organiserad inomhusidrott troligtvis att kunna starta igen - med restriktioner. Beslutet kan ändras.

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att informera om max antal personer på varje träningsyta. Det bedömer vi utifrån att alla ska kunna hålla avstånd till varandra. Mer information kommer under vecka 3.

Förbered inomhusträningen redan nu:

  • Se till att alla kan hålla avstånd till varandra
  • Undvik övningar eller träning där gruppen samlas eller köar närmare än två meter till varandra.
  • Tänk på hur ni kan undvika att krocka med de som tränar innan eller efter er.

Folkhälsomyndigheten - idrotts- och träningsanläggningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten - gym, sportanläggningar, badhus och handelsplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skridskor, allmänhetens åkning & skridskodisco

Allmänhetens åkning (skridskor) och skridskodisco som föreningen arrangerar i Vikingahallen och Hal is i Allhallen är inställt till och med den 24 januari 2021.

Frågor? Kontakta arrangören direkt.

Hitta förening i föreningsregistret

Offentliga tillställningar - avstå

Förbud mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 8 deltagare.

Detta är riktat till arrangörer. Till besökare är riktlinjen att avstå från att delta i större sammankomster.

Publika arrangemang och aktiviteter som arrangeras av kultur-och fritidsförvaltningen

Alla arrangemang (både för vuxna och barn) är inställda.

Bokning av lokaler

Det går inte att boka lokaler under perioden 18 december till och med 24 januari. Alla bokningar kommer att avbokas. Du behöver inte betala för avbokade tider.

Frågor om lokaler och lokalbokning

De föreningar som har frågor kan höra av sig till kommunens lokalbokning på e-post info@ekero.se

Cuper och turneringar

Alla cuper och turneringar är inställda. För mer information så kan du kontakta arrangören eller föreningen direkt.

Bibliotek och kulturhus

Biblioteken har begränsad service till och med den 24 januari 2021.

Biblioteket i Ekerö centrum och Barnens bibliotek i Stenhamra centrum är stängda till och med 24 januari 2021, men - du har möjlighet att förbeställa bäcker och sedan hämta.

Låna dator, kopiera och hämta beställda böcker?

Du kan boka tid på båda biblioteken för att använda datorer (max 30 minuter), för att kopiera och för att hämta böcker och media som du förbeställt.

Inga andra besök tillåts. Återlämning av böcker och media gör du via bokinkast.

Mer information på bibliotekens webbplats.

Bibliotekens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidsgårdarna stängda - bara uppsökande, utomhus & digitalt

19 december 2020 till och med 24 januari 2021 är Träkvista och Stenhamra fritidsgårdar stängda. Fritidsgårdarna kommer att fortsätta med uppsökande verksamhet, verksamhet utomhus och digital fritidsgård.

Fritidsgårdar i Ekerö kommun

Fritidsklubbarna

Fritidsklubbarna har öppet för sin ordinarie verksamhet.

Kulturskolan

Vårens terminskurser börjar tidigast vecka 4, 2021. Läs mer under Kulturskolan som har en egen rubrik längre ner. Du som har bokat plats inför våren får mer information från din lärare under vecka 2.

Ekebyhovs slott

På grund av restriktionerna så håller Ekebyhovs slott stängt till och med 24 januari.

För aktuell information, besök Ekebyhovs slotts webbplats.

Ekebyhovs slott

Idélabbet

Idelabbet tar inte emot besök, men du kan kontakta dem med idéer på telefon, Teams eller e-post idelabbet@ekero.se och telefonnummer 08-124 573 13 eller 08-124 573 12.

Behöver du eller någon anhörig hjälp i tider av corona?

Hjälpgrupp Covid-19

Så här anpassar vi oss till Covid-19

Torghandel

På grund av rådande pandemi så kommer inga nya avtal tecknas för torghandel tillsvidare.

Serveringsställen & restauranger

Antalet besökare i ett och samma sällskap vid ett bord eller en bardisk får vara max fyra.

Om sällskapet är större så ska det delas upp.

Vid tillsyn så bedöms helheten och behovet av att bara tillåta mindre sällskap kan variera beroende på till exempel framkomligheten och hur möbleringen ser ut.

Alkoholservering

Sedan den 24 december är servering av spritdrycker, vin, starköl och andra alkoholdrycker förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00. Beslutet gäller för närvarande till den 24 januari.

Digitalt kommunfullmäktige

Tillsvidare kommer kommunfullmäktige hålla sina möten begränsade till 25 ledamöter.

Övriga ledamöter kommer att vara med på distans.

Tyvärr kan du inte heller att kunna följa mötet på radio under den här tiden. Allmänheten uppmanas att följa mötet via livesändning. Vi lägger upp länk till mötet på ekero.se.

Läs mer

  1. Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allva...

  2. Ekerö kommun agerar för att hantera en ökad smitts...

  3. Till följd av coronaviruset drabbas flera företag ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?