Företagare (Covid-19)

Till följd av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. Ekerö kommun är en företagarkommun och vi har vidtagit åtgärder som kan underlätta vardagen för våra företagare under denna kristid.

Ekerö kommun har tagit fram flera olika åtgärder för att stötta det lokala näringslivet:

 • förlängt betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar
 • kortat ned betaltiden till leverantörer till 20 dagar till alla leverantörer (gäller ej myndigheter och kommuner)
 • förlängt tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt
 • skjutit upp tillsynsbesök som inte är kritiska
 • prioriterat verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
 • upprättat en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden
 • säkerställt tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen
 • förändrat riktlinjerna för att möjliggöra att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan)
 • sett över om vi kan tidigarelägga planerade kommunala investerings- eller renoveringsprojekt.

Läs mer

 1. Coronaviruset väcker många frågor. Vi håller oss u...

 2. Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allva...

 3. Här kan du läsa mer om hjärtstartare, vårt arbete ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?