Frågor och svar (Covid-19)

Det är många frågor som dyker upp och vi har sammanställt några av dem i en lista här nedan.

Aktuell statistik och information

Du hittar aktuell statistik om smittspridning på Folkhälsomyndigheten.

Statistik och aktuell information på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Testa dig för Corona?

Om du behöver testa dig för Covid-19 så hittar du information på 177 Vårdguiden.

177 Vårdguiden länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar

Ekerö kommun har nära dialog med Samverkan Region Stockholm. Här ingår kommuner, sjukvård och flera myndigheter som till exempel Folkhälsomyndigheten. Arbetet leds av Länsstyrelsen.

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom nära kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva.

För allmänna frågor kring Coronaviruset ringer du det nationella informationsnumret 113 13.

Statistik och aktuell information hittar du på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arrangemang och samlingar där målgruppen huvudsakligen är 70 år eller äldre ställs in. Vid personalbrist eller om det är få anmälningar ställs evenemang in. Vissa arrangemang på bibliotek och kulturhus ställs in.

Ekerö kommun går efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer och de bedömer att det i nuläget inte är en betydelsefull åtgärd att stänga alla skolor i Sverige.

Det finns inga vetenskapliga studier som visar att en sådan åtgärd skulle få någon större betydelse.

Det finns heller inte några uppgifter som pekar på någon större spridning av covid-19 i skolor någonstans i världen.

Det är skolans huvudmän (Ekerö kommun i samråd med regering och Folkhälsomyndigheten) som tar beslut om att stänga skolor.

Enligt en ny förordning kan en skolas huvudman behöva stänga en skola på grund av att en stor del av personalen är frånvarande på grund av covid-19 eller efter samråd med smittskyddsläkare. Förordningen gäller till och med den 15 januari 2021. 

Vi följer Folkhälsomyndigheternas bedömning och där gäller att barn och elever som är friska ska gå i skolan respektive förskolan. Har man lindrig förkylning, feber, hosta eller är sjuk på annat sätt ska man vara hemma.

I nuläget är det inte möjligt att få tillfällig föräldrarpenning när man håller sitt barn hemma i syfte att barnet inte ska bli smittat. Här finns all information från Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Den mest utsatta målgruppen är äldre personer som har underliggande sjukdomar. Inkubationstiden för coronavirus är vanligtvis 2–14 dagar, enligt WHO.

Läs mer

  1. Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allva...

  2. Coronaviruset väcker många frågor. Vi håller oss u...

  3. Ekerö kommun har alltid en beredskap om en större ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?