Frågor och svar (Covid-19)

Aktuell statistik om smittspridning

Du hittar aktuell statistik om smittspridning för hela Sverige eller uppdelat på region och kommun på Folkhälsomyndigheten.

Statistik och aktuell information på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Testa dig för Corona?

Om du behöver testa dig för Covid-19 så hittar du information på 1177 Vårdguiden.

1177 Vårdguiden länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar

Vaccination av boende på våra äldreboenden har påbörjats enligt riktlinjer för vilka grupper som ska prioriteras.

Från och med den 11 januari och tre månader framåt kan personal inom vård- och omsorg i Ekerö kommun få vaccination mot covid-19. Vaccinationen pågår löpande under tre månader och den startar innan allmänheten ges möjlighet att vaccinera sig.

Successivt kommer alla, medarbetare och invånare i Stockholms län, att kunnas vaccinera sig. Vi vet inte exakt när ännu.

Den senaste informationen om vaccination hittar du på 1177.se (information på flera språk).

Vaccinering Covid-19 på 1177 - Region Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Håll dig uppdaterad

Information & rekommendationer om vaccination från Folkhälsomyndigheten

FHS om vaccination Covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om nationell prioriteringsordning från Folkhälsomyndigheten

Vaccination & prioriteringsordning FHSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ekerö kommun har nära dialog med Samverkan Region Stockholm. Här ingår kommuner, sjukvård och flera myndigheter som till exempel Folkhälsomyndigheten. Arbetet leds av Länsstyrelsen.

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom nära kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva.

För allmänna frågor kring Coronaviruset ringer du det nationella informationsnumret 113 13.

Statistik och aktuell information hittar du på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I nuläget är det inte möjligt att få tillfällig föräldrarpenning när man håller sitt barn hemma i syfte att barnet inte ska bli smittat. Här finns all information från Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Den mest utsatta målgruppen är äldre personer som har underliggande sjukdomar. Inkubationstiden för coronavirus är vanligtvis 2–14 dagar, enligt WHO.

Läs mer

  1. Coronaviruset väcker många frågor. Vi håller oss u...

  2. Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allva...

  3. Ekerö kommun agerar för att hantera en ökad smitts...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?