Ett barn som hjälper ett annat barn upp.

Ekonomiskt bistånd

Om du har svårt att få din privata ekonomi att gå ihop kan du ansöka om hjälp hos socialtjänsten.

Ekonomiskt bistånd, som även kallas för försörjningsstöd, prövas individuellt.

Du måste först själv ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska klara dig själv igen så snabbt som möjligt.

Villkor för ekonomiskt bistånd

Villkoren för ekonomiskt bistånd är:

  • Om du har pengar på banken ska du använda dem i första hand.
  • Om du har andra tillgångar, till exempel en bil, eller äger din bostad, kan du behöva sälja dem för att du ska få pengar till din försörjning.
  • Om du är sambo, gift eller registrerad partner, är den personen skyldig att försörja dig.
  • Om du har rätt till andra bidrag, från till exempel Försäkringskassan eller a-kassan, så ska du vända dig till dem.

Beräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd på Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss första gången du vill ansöka om ekonomiskt bistånd. Då får du tala med en socialsekreterare.

Du söker ekonomiskt bistånd för en månad i taget. I din ansökan ska alla inkomster och utgifter framgå. Om din ansökan är komplett så får du ett beslut inom tio arbetsdagar.

Överklaga

Om du inte är nöjd med ett beslut så kan du överklaga.

Då ska du skicka en skriftlig överklagan inom tre veckor där du anger vilket beslut som du vill överklaga och varför. Skicka den till Ekerö kommun. Om vi fått ditt överklagande inom rätt tid så skickar vi den vidare till förvaltningsrätten som ska överpröva beslutet.

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklagaöppnas i nytt fönster

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08-124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter


Läs mer

  1. Om du bor i Ekerö kommun och har problem med din e...

  2. Vill du ha hjälp med att göra en budget? Kartlägga...

  3. Ekerö kommun har ingen konsumentrådgivare. Här får...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?