En man i blå skjorta och vit t-shirt och en ungdom med brunt hår i profil bakom.

ABC föräldraträffar – för alla föräldrar

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktigt. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur vi får det.

Alla barn i centrum- ABC

De flesta föräldrar kan känna igen sig i situationer där relationerna sätts på prov. Hur hanterar vi bråk och protester? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur skapar vi harmoni kring matbordet? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om funderingarna.

ABC Tonår - gratis utbildning för föräldrar

Att vara förälder till en tonåring kan vara både spännande och utmanande. Kursen ABC Tonår grundas i kunskap om föräldraskap, aktuell forskning och FN:s barnkonvention. Innehållet bygger också på vad föräldrar själva vill lära sig mer om och vad tonåringar tycker att föräldrar behöver veta.

Syftet med kursen är att stärka relationen mellan vuxen och tonåring och bidra till att tonåringen mår bra. Föräldrar är fortfarande de viktigaste personerna i tonåringens liv.

ABC Tonår genomförs i form av fem gruppträffar som leds av utbildade ledare. Träffarna är 2.5 timme. Varje grupp har mellan 10–15 deltagare. Utbildningen är gratis.

Innehåll: ABC tonår

Träff 1 – Vara tillsammans

  • Att vara tonårsförälder
  • Hitta sätt att ha tid ihop med din tonåring

Träff 2 – Bra samtal

  • Lyssna och bekräfta din tonåring
  • Kommunicera på ett lugnt sätt

Träff 3 – Välja en lugn väg

  • Må bra som förälder och minska stress
  • Hantera besvärliga situationer på ett lugnt sätt

Träff 4 – Hantera problem

  • Att stå kvar som förälder även när du ställs inför utmanande situationer

Träff 5 – Uppföljningsmöte

När ?

Vårens kurser går inte längre att anmäla sig till.

Under hösten 2022 kommer vi att ha nya kurser och vi uppdaterar denna sida så snart vi har klart med alla detaljer.

Var?

Lokal: Närvaroteamets lokal, Ångbåtsvägen 6 (före detta radiobutiken Euronics i Ekerö centrum).

Anmälan & information på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län

Anmälan & datum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund till ABC-kurser

"Barn har rätt till liv och utveckling samt att säga sin mening och få den respekterad. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut."

Så står det i FN:s barnkonvention, som antogs 1989 och beskriver barns rättigheter. Det är vår utgångspunkt för föräldraträffarna ABC – Alla Barn i Centrum.

Namnet är valt för att betona att det handlar om alla barn och för att vara tydlig med att det handlar om barnets perspektiv. Under föräldraträffarna ingår till exempel att reflektera kring hur barnet kan ha upplevt olika situationer, att visa kärlek till sitt barn utifrån barnets behov och att bekräfta barnets känslor.

Materialet är baserat på forskning om föräldraskap som sammanställts av Karolinska Institutet och Stockholms Stad. Syftet är att erbjuda hjälp och vägledning till föräldrar. I forskningen hittar vi inte svar på vad som passar för varje enskilt fall, men den kan ge information om vad som fungerar bäst för flest.

ABC-materialet är också utformat utifrån intervjuer och enkäter om föräldrars önskemål. Föräldrar vill till exempel utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Många föräldrar vill också ha hjälp med att sålla bland all den information om föräldraskap som finns tillgänglig idag.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?