En man i blå skjorta och vit t-shirt och en ungdom med brunt hår i profil bakom.

Kurser och utbildningar för föräldrar

Är du förälder och vill utvecklas i ditt föräldraskap? Här ser du kurser och utbildningar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Våra kurser

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer. ABC Barn, åk 1-5, består av fyra träffar á 2,5 timme som leds av en utbildad gruppledare. Varje grupp har 10-14 deltagare. På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter och av forskning. Mellan träffarna övar vi på innehållet hemma med våra barn.

Deltagandet är kostnadsfritt men antalet plaster är begränsat.

Plats: Vi ses i våra lokaler på Ångbåtsvägen 6 i Tappström
Tider 2024:
Måndagar 14/10, 21/10, 4/11, 11/11 klockan 18.00 - 20.30
Anmälan:
Anmäl dig via länken nedan.

Upplägg ABC Barn:

Träff 1 – Visa kärlek

 • Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med

 • Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen

 • Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap?
 • Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – Välja strider

 • Hur kan tjat och skäll i familjen minskas?
 • Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Träff 5 – Uppföljningsmöte

Syftet med kursen är att stärka relationen mellan vuxen och tonåring och bidra till att tonåringen mår bra. ABC Tonår genomförs i form av fyra gruppträffar som leds av utbildade ledare. Träffarna är 2.5 timme och varje grupp har mellan 10–15 deltagare. Utbildningen är gratis.

Alla barn i centrum- ABC

De flesta föräldrar kan känna igen sig i situationer där relationerna sätts på prov. Hur hanterar vi bråk och protester? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur skapar vi harmoni kring matbordet? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om funderingarna.

ABC Tonår - gratis utbildning för föräldrar med barn i åk 6-9

Att vara förälder till en tonåring kan vara både spännande och utmanande. Kursen ABC Tonår grundas i kunskap om föräldraskap, aktuell forskning och FN:s barnkonvention. Innehållet bygger också på vad föräldrar själva vill lära sig mer om och vad tonåringar tycker att föräldrar behöver veta.

Deltagandet är kostnadsfritt men antalet plaster är begränsat.

Plats: Ekerö centrum, Ångbåtsvägen 6 (Närvaroteamets lokal).
Datum: 22 april, 29 april, 6 maj och 13 maj (femte träffen bestäms senare).
Tid: klockan 18.00 - 20.30

Upplägg för ABC tonår:

Träff 1 – Vara tillsammans

 • Att vara tonårsförälder
 • Hitta sätt att ha tid ihop med din tonåring

Träff 2 – Bra samtal

 • Lyssna och bekräfta din tonåring
 • Kommunicera på ett lugnt sätt

Träff 3 – Välja en lugn väg

 • Må bra som förälder och minska stress
 • Hantera besvärliga situationer på ett lugnt sätt

Träff 4 – Hantera problem

 • Att stå kvar som förälder även när du ställs inför utmanande situationer

Träff 5 – Uppföljningsmöte

Den här kursen vänder sig till dig som är förälder till ett barn i årskurs 4-9.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder vi tre kostnadsfria föreläsningar på temat föräldraskap. Föreläsningarna ”De tre bästa råden – bra att veta som förälder”, berör tre principer som man kommer långt med som stöd i sitt föräldraskap.

Varje föreläsning är fristående men de bygger på varandra, därför ger det mest om man deltar vid samtliga tre tillfällen.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Plats: Tappströmskolans stora matsal
Tider 2024: måndag 16, 23 och30 september klockan 18.00 - 19.00
Anmälan: Anmäl dig via länken nedan.

Programinformation

Del 1 den 16 september - 5:1 och Uppmärksamhetsprincipen
På denna föreläsning tar vi upp 5:1 och Uppmärksamhetsprincipen, två grundläggande principer i att bemöta och stötta barn. De kan användas i en mängd olika situationer och som alltid, träning ger färdighet. Med de två principerna kommer du långt. Vi berättar hur.

Del 2 den 23 september - LBF (lyssna-bekräfta-fråga)
Vi föräldrar gör gärna tvärtom. Följden blir lätt irritation, tjat och motstånd. Om vi vänder på det går det ofta lättare. När något har hänt, när barnet befinner sig i konflikt eller i tid av oro blir det extra viktigt att kunna bemästra LBF. Så lyssna, bekräfta och fråga, men spara dina råd tills barnet ber om det.

Del 3 den 30 september - Gränser och förutsägbarhet ger minskad stress
På denna föreläsning tar vi upp gränser och förutsägbarhet = minskar stress. Använder man sig av princip 1 och 2 från de tidigare föreläsningarna, kommer gränser och regler accepteras lättare. Men barn gör misstag och det lär de sig av. Det behöver vi skapa utrymme för med bland annat egna gränser och marginaler i vardagen.

Det här är till för dig som var med på förra höstens kurs med fokus på skolfrånvaro eller dig som deltagit i någon av kommunens tidigare föräldrakurser och har ett barn med återkommande frånvaro från skolan..

Om du vill få lite repetition om våra arbetsmetoder och möjlighet att fortsätta utbyta erfarenheter med andra föräldrar så erbjuder vi föräldraträffar vid tre tillfällen under våren och tre tillfällen under hösten.

Gruppen kommer också att få besök av annat stöd som kommunen erbjuder; Närvaroteamet och Råd & stöd till familjer.

Bäst resultat får vi om flera deltar regelbundet men du är välkommen även till enstaka tillfällen.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Plats: Närvaroteamets lokaler på Ångbåtsvägen 6, Tappström.
Datum: Våren 2024 tisdagar: 12 mars, 16 april, 14 maj (datum för hösten kommer senare).
Tid: klockan 18.00 - 19.30

Gruppledare: Janna Sjöholm, skolkurator Ekerö kommun och Lars Johansson, gruppledare Studieförbundet vuxenskolan

Anmälan: Anmäl dig till varje tillfälle du planerar att delta på. Använd länken nedan.

Brottas du med att ditt barn inte kommer iväg till skolan, eller kommer till skolan tack vare väldigt mycket jobb från dig som förälder?

Det här är en föräldragrupp för föräldrar som upplever, och regelbundet behöver hantera denna utmaning. Gruppen träffas vid sex tillfällen och leds av två gruppledare som i sitt dagliga arbete möter föräldrar i liknande situationer.

Deltagarna får ta del av kunskap inom området och utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Varje tillfälle har ett tema och tid för samtal mellan föräldrar och gruppledare emellan.

Gruppledarna fångar upp de frågeställningar som finns hos deltagarna. Det kan till exempel vara; hur gör andra föräldrar i liknande situation? Vilka tips och råd har de föräldrar som varit i den här situationen under en längre tid?
Även Ekerö Närvaroteam och kommunens Råd & stöd kommer besöka gruppen vid något tillfälle.

Deltagandet är kostnadsfritt men antalet plaster är begränsat.

Plats: Närvaroteamets lokal på Ångbåtsvägen 6, Ekerö
Datum: onsdagar den 6 och 20 mars, 10 och 24 april, 8 och 22 maj
Tid: klockan 18.00 - 19.30

Gruppledare: Janna Sjöholm, skolkurator Ekerö kommun och Lars Johansson, gruppledare Studieförbundet vuxenskolan.

Anmälan: Anmäl dig via länken nedan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?