Kostnader och avgifter för omsorg & hjälp

Alla kostnader och avgifter inom vård och omsorg beskrivs i informationsbroschyren för avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter för hemtjänst, trygghetslarm, ledsagarservice, avlösarservice, korttidsboende, särskilt boende, daglig verksamhet, korttidsvistelse och matlåda hittar du i informationsbroschyren.

Avgifter vård och omsorg PDF

 

Avgift för Familjerådgivning:

Varje samtal kostar 500 kr och betalas till familjerådgivaren i samband med besök

Hjälpte informationen på den här sidan dig?