Händer och fingrar.

Psykisk ohälsa

De flesta av oss mår dåligt någon gång, eller känner någon som gör det. Om du känner dig deprimerad eller nedstämd, har svårt att sova, känner dig orolig eller lider av psykiska besvär finns det hjälp och stöd att få.

Vad du kan göra

  • Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässig kris så kan du kontakta din vårdcentral eller hälsocentral. Där kan du till exempel få hjälp till psykolog.
  • Om du är i akut behov av psykiatrisk vård så ska du kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112 för att få hjälp.

Om du har en varaktig psykisk funktionsnedsättning så kan du få stöd och hjälp av kommunen.

Anhörigstöd

Du som är anhörig till någon med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp.

Stödlinjer & hjälp

Mind Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mind arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

1177 Sjukvårdsupplysningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. Här finns information om vart du kan vända dig för...

  2. Ibland finns det behov för barn och unga att byta ...

  3. Arbetet med ungdomar i riskzon handlar om att skyd...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?