Särskilda boenden

Ekerö kommun har olika former av boenden, beroende på vilket stöd du behöver.

För dig som är äldre finns äldreboende, också kallat vård-och omsorgsboende och korttidsboende. För dig som har en funktionsnedsättning finns gruppboende, korttidsboende och serviceboende.

Här kan du läsa mer om de olika alternativen.  

Läs mer

  1. När dina behov av vård och omsorg är så stora att ...

  2. Gruppboende är ett alternativ för dig som har en f...

  3. Korttidsboende och växelvård är ett alternativ för...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?