Korttidsboenden, växelboenden

Korttidsboende och växelvård är ett alternativ för dig som behöver vård växelvis eller under en kortare period.

Om du är i behov av korttidsvård eller växelvård så bor du på ett vård- och omsorgsboende under en kortare tid eller i perioder.

Korttidsvård

Korttidsvård innebär att du bor på ett vård- och omsorgsboende under en sammanhängande kortare eller längre tid. Korttidsvård kan till exempel vara aktuellt om du är i behov av en tids återhämtning och träning efter en sjukhusvistelse eller om du är under utredning för ditt behov av vård.

Växelvård

Växelvård innebär att du bor hemma och på ett vård- och omsorgsboende växelvis.

Växelvård kan till exempel vara aktuellt om du är i behov av mer intensiv träning än vad du kan få i hemmet eller om en anhörig behöver avlastning i omvårdnaden.

Hur ansöker jag om korttidsboende eller växelvård?

Om du vill ansöka om korttidsvård eller växelvård ska du kontakta kommunens socialtjänst.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter


Vad kostar korttidsboende eller växelvård?

Kostnader och avgifter inom omsorgen

Läs mer

  1. En servicebostad är en mellanform av gruppbostad o...

  2. Gruppboende är ett alternativ för dig som har en f...

  3. När dina behov av vård och omsorg är så stora att ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?