Korttidsboenden, växelboenden

Korttidsboende och växelvård är ett alternativ för dig som behöver vård ibland eller under en kortare period.

Om du behöver korttidsvård eller växelvård så bor du på ett vård- och omsorgsboende under en kortare tid eller i perioder.

Korttidsvård

Korttidsvård innebär att du bor på ett vård- och omsorgsboende under en kortare eller längre tid. Korttidsvård kan till exempel vara aktuellt om du behöver återhämtning och träning efter att ha varit på sjukhus eller om du är under utredning för vilken vård du behöver.

Växelvård

Växelvård innebär att du växlar mellan att bo hemma och på ett vård- och omsorgsboende.

Växelvård kan till exempel vara aktuellt om du behöver mer intensiv träning än vad du kan få i hemmet eller om en anhörig behöver avlastning.

Hur ansöker jag om korttidsboende eller växelvård?

Om du vill ansöka om korttidsvård eller växelvård så kontaktar du kommunens socialtjänst.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter


Vad kostar korttidsboende eller växelvård?

Kostnader & avgifter

Läs mer

  1. När dina behov av vård och omsorg är så stora att ...

  2. En servicebostad är en mellanform av gruppbostad o...

  3. Gruppboende är ett alternativ för dig som har en f...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?