Väg 800, Färentunavägen

Trafikverket genomför framkomlighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 800 vid Svanhagen, Enlundavägen och Färentuna kyrka.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?