Ekerövägen, tunnel & förbifart

Det pågår stora vägprojekt i vår kommun. Förbifart Stockholm med tunnel under Lovön och breddning av Ekerövägen. Våra vägar är hårt belastade vilket gör att det bildas långa köer, speciellt under eftermiddagarna. Här hittar du till Trafikverkets senaste information.

Psst! Du kan prenumerera på Trafikverkets nyheter för arbeten i Ekerö kommun.