Skärpt eldningsförbud Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län från och med 123 juli. Förbudet gäller tills vidare.

På grund av den senaste tidens värme och torka så finns en hög risk för brand i skog och mark. Länsstyrelsen har därför, i samråd med länets räddningstjänster och med stöd av SMHI:s prognoser, beslutat att skärpt eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län. Beslutet gäller tills vidare.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

Det skärpta eldningsförbudet innebär även att det inte är tillåtet att grilla med fast bränsle vid allmänna fasta grillplatser. Däremot är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs med gas eller vätska, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning.

Inom sammanhållen bebyggelse är eldning i annat syfte än matlagning inte tillåten. Det är tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Läs mer om det skärpta eldningsförbudet här

Skärpt eldningsförbud utfärdat i Stockholms län | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Eldningsförbud i Stockholms län, Södertörns brandförsvarsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om eldningsförbud
När brandrisken är väldigt hög i skog och mark så kan Länsstyrelsen fatta beslut om eldningsförbud. Beslutet fattas i samråd med länets räddningstjänster och information från SMHI. Förbudet kan vara begränsat till enskilda kommuner eller län, så det är viktigt att du tar reda på vad som gäller där du befinner dig.

Mer om eldningsförbud på Storstockholms brandförsvar, SSBF

Eldningsförbud, SSBF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.