Köer mot Ekerö Centrum

Trafikverket har startat ett arbete vid korsningen mot Ekerö Centrum. Det kan innebära långa köer.

Infarten mot Bryggavägen från stan är tillfälligt flyttad. För att komma in på Bryggavägen behöver du köra upp till rondellen vid Ekebyhov och sedan svänga tillbaka mot stan för att ta höger in mot Ekerö centrum.

Enligt Trafikverkets planering ska arbetet bli färdigt under vecka 49.

Vid frågor hänvisar vi till Trafikverkets kundtjänst telefon: 0771-921 921.