Tappström - avspärrat byggområde

På grund av markarbeten för Ekerö strand så spärras nedre delen av Tappström av under en längre tid.

Arbetet med muddring och sprängning för nya Ekerö Strand är igång. För att inte riskera att någon kommer till skada så behöver området spärras av under en längre tid. Vi beräknar att kunna öppna området igen under 2023.

Så snart arbetet med fiber är klart så kommer skogsområdet vid Fredrikstrand att öppnas för skogspromenader, (ej genomfart till Ekerö centrum).

Gående hänvisas till Bryggavägen.

Karta över det avstängda området

Karta som illustrerar vilken del som spärras av på grund av byggarbetet kring Tappström.