Tunnel, förbifart & Ekerövägen

Det pågår stora vägprojekt i vår kommun. Förbifart Stockholm med tunnel under Lovön och breddning av Ekerövägen. Våra vägar är hårt belastade vilket gör att det bildas långa köer, speciellt under eftermiddagarna. Här hittar du till Trafikverkets senaste information.

Från och med 12 oktober kommer bara ett körfält i vardera riktningen att vara öppet över Nockebybron. Det beror på lagerbyten under bron. För att bron ska vara stabil under arbetet så centreras trafiken till mitten.

Psst! Du kan prenumerera på Trafikverkets nyheter för arbeten i Ekerö kommun.