Ekebyhovs slott. En stor gul byggnad med spröjsade fönster. Bilden är tagen tidigt på morgonen och området är alldeles tomt.

Slottets historia

Träbyggnaden som finns i dag började byggas år 1673. Slottet har haft flera ägare under 1700-talet tills familjen Ihre köpte Ekebyhov 1790. 190 år senare köpte Ekerö kommun slottet av familjen.

En gång låg här gårdarna Ekeby och Hovgården. De har sedan slagits ihop till Ekeby hovgård. Och senare det som vi idag kallar Ekebyhov.

Redan i mitten av 1400-talet tillhörde Hovgården Sten Sture den äldre. Genom olika ägarbyten under 1500-talet hamnade Hovgården i kronans ägo år 1610. Carl IX hade tankar om att låta bygga ett lustslott på platsen, ett slott som skulle få namnet Ekeröhus. Hans son, Gustaf II Adolf, satte stopp för de planerna.

Ekebyhovs säteri

Ekebyhovs säteri grundades under 1620-talet av generalguvernören Claes Horn som slog ihop gårdarna Ekeby och Hovgården.

Han lät bygga en huvudbyggnad i sten i tre våningar och ett antal andra byggnader. Säteriet, som det såg ut i mitten av 1600-talet, finns avbildat i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna.

Hornska stenhuset

År 1661 köpte greven och fältmarskalken Carl Gustaf Wrangel gården och hans namn är för alltid förknippat med Ekebyhov, trots att han troligen aldrig bodde här.

Han började bygga det nuvarande träslottet 1673, tre år innan han dog. Varför han gjorde det när det Hornska stenhuset med all säkerhet fortfarande var i gott skick vet vi inte riktigt. Kanske han hade tänkt bosätta sig i den nya byggnaden, som var bättre planerad som just bostad än det gamla stenhuset.

Efter Wrangels död förföll stenhuset snabbt. Arbetet med att färdigställa bygget av det nya huset avbröts för att återupptas några decennier senare.

Släkten Ihre - Ekebyhov under 190 år

Efter flera ägarbyten under 1700-talet så köpte kanslirådet Albrecht Ihre Ekebyhov 1790. Medlemmar av släkten Ihre ägde Ekebyhov i 190 år fram till 1980 då Ekerö kommun köpte slottet av familjen Ihre.

Under 1900-talet upplevde Ekebyhov en blomstringsperiod då ryttmästaren Johan Ihre och hans hustru Sigrid lät renovera byggnaden, anlade en plantskola och utvidgade trädgården.

Svartvitt foto av Ekebyhovs slott från 1800-talet.

Ekebyhovs slott är byggnadsminne

1970 blev byggnaden med trädgård och delar av parken byggnadsminne.

Sedan 1983 använder Ekerö kommun slottet för kurser och konferenser och det är ett centrum för kulturaktiviteter i kommunen.

Fler historiska bilder från slottet kan du hitta på Kulturarv Stockholm.

Kulturarv Stockholm, Ekebyhovs slottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

  1. Ekebyhovs slotts catering och lunchserveringen stä...

  2. Välkommen till vårt härliga slott på en dagens lun...

  3. Personalen på Ekebyhovs Slott stöter på många besy...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?