Bygga, bo och miljö

De här informationssidorna är till både för dig som vill flytta hit och för dig som redan bor här. Här finns information om vad som gäller när du vill bygga nytt eller bygga om din bostad. Här kan du läsa om nya bostadsprojekt och om vår kommunala service som renhållning, vatten och avlopp.

Du får även information om vår fantastiska natur och Mälaren samt om hur du som boende, företagare eller besökare kan bidra till en bättre miljö och en ekologiskt hållbar utveckling.

Nyheter

 • Algblomning vid vattenbryn 2016-08-24 Bygga, bo och miljö | Info

  Algblomning vid Ekerös badplatser

  Vid badplatsprovtagningen 2016-08-24 förekom det alger vid flera av våra kommunala badplatser. Då algerna följer strömmar och vindar flyttar de på sig, så var uppmärksam när du tänker bada.

 • 2016-08-02 Bygga, bo och miljö | Info

  Ekerö kommun byter höjdsystem

  Vad händer?  Ekerö kommun byter 2016-08-05 geodetiskt höjdsystem från RH00 till RH2000. RH2000 är Sveriges nya...

 • Grovavfallskampanj 2016 2016-06-27 Bygga, bo och miljö | Avfall

  Grovavfallskampanj 2016

  I ditt sopabonnemang ingår en kampanjhämtning av grovavfall och elavfall under 2016.

 • Trädgårdsavfall i naturen 2016-06-17 Bygga, bo och miljö | Avfall

  Du slänger väl inte trädgårdsavfall i naturen?

  Högar av trädgårdsavfall i naturen leder till otillgängliga och skräpiga naturområden. De drar även till sig djur, såsom råttor och ormar, och kan ge ökad brandrisk.

 • Del av träd 2016-05-26 Bygga, bo och miljö | Info

  Inventering av Naturen på Ekerö

  Under sommaren kommer två inventerare att gå igenom naturen i Ekerö kommun.

Visa alla nyheter