Bygga, bo och miljö

De här informationssidorna är till både för dig som vill flytta hit och för dig som redan bor här. Här finns information om vad som gäller när du vill bygga nytt eller bygga om din bostad. Här kan du läsa om nya bostadsprojekt och om vår kommunala service som renhållning, vatten och avlopp.

Du får även information om vår fantastiska natur och Mälaren samt om hur du som boende, företagare eller besökare kan bidra till en bättre miljö och en ekologiskt hållbar utveckling.

Nyheter

 • Översiktsbild Asknäs bussgata 2016-09-29 Bygga, bo och miljö | Info

  Samråd för Asknäs bussgata

  En bussgata planeras i för ökad turtäthet för busstrafik till Sandudden, Ekerö Sommarstad och Munsö. Parallellt med bussgatan planeras utbyggnad av gång- och cykelväg. Ytterligare bostadsfastigheter planeras norr om Allévägen nära Ekerö kyrkväg.

 • 2016-09-28 Bygga, bo och miljö | Avfall | Info

  Kundtjänsten för avfall och återvinning tas över av Roslagsvatten

  Från och med den 1 oktober 2016 kommer Ekerö kommuns kundtjänst och fakturering för avfall att samordnas med Roslagsvatten.

 • 2016-09-23 Bygga, bo och miljö | Info

  Samråd för Närlunda trädgård

  I Närlunda, centralt i Ekerö tätort, planeras för nya bostäder på platsen för tidigare handelsträdgård (Jannes blommor).

 • 2016-09-23 Bygga, bo och miljö | Info

  Granskning av planer för "Ettans väg"

  Utmed Ettans väg i Kungsberga på Färingsö pågår detaljplanearbete i samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp.

 • Karta som visar var det renoveras 2016-09-13 Ekebyhovs slott | Uppleva och göra | Bygga, bo och miljö | Info

  Renovering av slottsmuren vid Ekebyhovs slott

  Renovering av Ekebyhovs slottsmur påbörjas måndagen den 12/9 och pågår i ca 2 månader. Vägen kommer inte att stängas av.

Visa alla nyheter