Bygga, bo och miljö

Vi hjälper dig gärna i alla de boendefrågor vi jobbar med. Här på sidorna kan till exempel du som funderar på att bygga hus ta en titt på vad som gäller för bygglov eller de nya bostadsområden som planeras. Inför husbygget kan du sedan till exempel ta hjälp av kom­munens kostnadsfria energi­rådgivare med att välja uppvärmnings­system och du kan ta reda på mer om vår kommunala service som renhållning, vatten och avlopp. Har du någon fråga som gäller din boendemiljö kan du också vända dig till oss. Välkommen!

Nyheter

 • 2016-11-14 Bygga, bo och miljö | Avfall

  Skotta bort snö runt ditt sopkärl

  Som fastighetsägare är det viktigt att du skottar bort snö runt ditt sopkärl för att kärlet ska kunna tömmas.

 • 2016-11-09 Bygga, bo och miljö | Avfall

  Kraftiga förseningar i sophämtningen

  På grund av rådande väderlek är sophämtningen just nu kraftigt försenad i Ekerö. Personalen jobbar på så gott de kan, så låt ditt kärl stå kvar för tömning.

 • Brevlåda 2016-10-17 Bygga, bo och miljö | Info

  Nu är det mätsäsong för radon

  Mätsäsongen för radon börjar den 1 oktober och pågår fram till den 30 april, här kan du beställa paket för radonmätning.

 • Översiktsbild Asknäs bussgata 2016-09-29 Bygga, bo och miljö | Info

  Samråd för Asknäs bussgata

  En bussgata planeras i för ökad turtäthet för busstrafik till Sandudden, Ekerö Sommarstad och Munsö. Parallellt med bussgatan planeras utbyggnad av gång- och cykelväg. Ytterligare bostadsfastigheter planeras norr om Allévägen nära Ekerö kyrkväg.

 • 2016-09-28 Bygga, bo och miljö | Avfall | Info

  Kundtjänsten för avfall och återvinning tas över av Roslagsvatten

  Från och med den 1 oktober 2016 kommer Ekerö kommuns kundtjänst och fakturering för avfall att samordnas med Roslagsvatten.

Visa alla nyheter