Beslut gällande eldning av trädgårdsavfall

Flygbild över Ekerö centrum

Frågorna har varit många gällande eldning den senaste tiden. Nu har miljönämnden fattat beslut om att eldning av trädgårdsavfall är tillåtet i Ekerö kommun under 2024.

Från årsskiftet började nya EU-bestämmelser om bioavfall (avfall av biologiskt ursprung så som trädgårds- och livsmedelsavfall) att gälla. Enligt Naturvårdsverkets tolkning innebar de nya reglerna ett totalförbud för eldning av trädgårdsavfall. Just Naturvårdsverkets tolkning är av vikt då de är den tillsynsvägledande myndigheten för kommuner.

För Ekerö kommun, bland många andra kommuner, blev tolkningen om totalförbud en stor omställning. Från att ha haft få restriktioner gällande eldning av trädgårdsavfall till att nu få ett totalförbud. Den geografiska utbredningen som vår kommun har är en utmaning. Det är långa resor för många invånare för att åka och lämna sitt trädgårdsavfall på kommunens återvinningscentral. Återvinningscentralen har i dagsläget inte heller kapacitet för att ta emot större mängder trädgårdsavfall på så kort tid.

Med anledning av detta har miljönämnden beslutat att ge allmän dispens i Ekerö kommun under 2024 för eldning av mindre brasor bestående av ris, kvistar och grenar. Fortsatt ligger ett stort ansvar på den som eldar att ta hänsyn till sin omgivning och att inte elda löv eller fuktigt trä.

Miljö- och hälsoperspektiv

Ekerö kommun vill samtidigt som beslutet att tillåta eldning av trädgårdsavfall poängtera att det bästa sett till miljö och hälsa är att kompostera sitt trädgårdsavfall, eller lämna det på återvinningscentralen.

- Det bästa ur både ett miljö- och hälsoperspektiv är att man i första hand aningen komposterar sitt trädgårdsavfall eller lämnar det på Skå återvinningscentral. På så sätt kan man få en energiåtervinning och skapa nyttiga produkter som kompost och biokol. EU-lagstiftningen strävar efter detta och det gör Ekerö kommun också, säger Alexander Lind af Hageby (L), ordförande i miljönämnden.

Vidare utredning under året

Den allmänna dispensen som har beslutats av miljönämnden gäller för 2024. Under året kommer kommunen utreda vidare om och i så fall hur vi ska reglera eldning av trädgårdsavfall framöver. Förslag som ska utredas är bland annat att införa särskilda veckor då eldning är tillåten eller att ha olika regler för landsbygd och tätort.

- Samhällsutvecklingen går mot att vi ska återvinna mera och minska utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. Det kan vara bra att man som Ekeröbo funderar på åtgärder för att förbättra hanteringen av sitt trädgårdsavfall. Börja kompostera, skaffa en flismaskin, planera att köra bort till återvinningscentralen i Skå för att nämna några exempel, säger Alexander Lind af Hageby (L), ordförande i miljönämnden.

Anna-Klara Lindholm 04.jpg
Anna-Klara Lindholm
Presschef
Ekerö kommun