En illustrerad buss med ett hus bakom.

Ekerös utveckling & trafik

Här hittar du information om pågående planer och byggen, om våra vägar och trafik, parkering och snöröjning.

Nyheter

Färjan mellan Slagsta och Jungfrusund med busslinje 350. Foto: Tommy Enefalk

SL drar in linje 350 mellan Ekerö och Fittja centrum från och med den 31 mars

23 februari 2021
Trafikförvaltningen Region Stockholm har tagit beslut om att dra in linje 350 på grund av att det inte längre finns finansiering av linjen.
Ekerös utveckling & trafik
Entrétorget utanför badhuset

Byggstart för badhuset innan sommaren

22 februari 2021
Nu har kommunstyrelsen godkänt tekniska nämndens beslut att genomföra byggnationen av badhuset i linje med de handlingar och den budgetkalkyl som tagi...
Ekerös utveckling & trafik
En illustration över hur nya Sanduddens skola kan komma att se ut.

Granskningsutlåtande klart för Sanduddens skola

9 februari 2021
Sanduddens skola ska utökas med nya skolbyggnader, ny idrottshall och en bättre trafiksituation. Skolan ska kunna rymma 900 elever i årskurs F-9. Deta...
Ekerös utveckling & trafik
En illustration med hus i rött, gult och vitt. Husen har fem våningar. 

Beslut om skissuppdrag för konstnärlig gestaltning av Ekerö strand

17 december 2020
Skissuppdraget för den konstnärliga gestaltningen av Ekerö Strandpromenad har tilldelats konstnärskollektivet Inges idee/Nivå landskapsarkitektur.
Ekerös utveckling & trafik
Kritor och papper med hjärta på.

Vinnare i teckningstävling om framtidens Ekerö centrum

14 december 2020
I november 2019 bjöd Ekerö kommun in invånarna till öppet hus om den kommande utvecklingen av Ekerö centrum. Här fick alla som ville ge sin syn på hur...
Ekerös utveckling & trafik
Entrétorget utanför badhuset

Ekerö kommun presenterar de första bilderna på badhuset

10 december 2020
Under året har Ekerö kommun och badhusentreprenören Cobab AB tagit fram handlingar för det nya badhuset. Resultatet är ett badhus i två våningar. Det ...
Ekerös utveckling & trafik
Illustration av Träkvista torg. En fontän och en uteservering. Människor går på torget.

Förslag till detaljplan för Träkvista torg på Ekerö

23 november 2020
Stadsbyggnadsförvaltningen i Ekerö kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Träkvista torg med omgivning.
Ekerös utveckling & trafik

Invigning av utbyggd infartsparkering i Skå/Svanhagen

12 november 2020
Torsdagen den 12 november invigdes utökningen av infartsparkeringen i Skå/Svanhagen av kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) och ordförand...
Kommun & politik

Uppdatering från Trafikverket om Ekerövägen

16 oktober 2020
Snart är ombyggnaden av Ekerövägen igång längs hela sträckan mellan Nockeby och Tappström - så planera ditt resande!
Ekerös utveckling & trafik
Barn som simmar under vattnet.

Lokalprogrammet klart för badhuset

17 september 2020
Baserat på fullmäktiges program och i nära samverkan mellan entreprenör och Ekerö kommun har ett lokalprogram tagits fram för badhuset. Ett lokalprogr...
Ekerös utveckling & trafik
Barn som simmar under vattnet.

Ekerö kommun tilldelar kontraktet för badhuset till byggföretaget COBAB

16 september 2020
Planeringen inför badhuset på Träkvistavallen är i full gång. I mars 2020 beslutade tekniska nämnden att tilldela kontraktet till byggföretaget COBAB....
Bygga, bo & miljö

Samråd för detaljplan för Skäluddsvägen 4, del av Närlunda 58:4

20 juli 2020
Kommunen avser att inleda planläggning av Närlunda 58:4 för att pröva radhusbebyggelse.
Ekerös utveckling & trafik
Flygfoto över Ekerö.

Enkät visar att Ekeröborna vill ha en levande småstad med mer handel och bättre parkeringslösningar

16 april 2020
Under perioden 22 november till 12 december 2019 genomförde Ekerö kommun en dialog i biblioteket i Ekerö centrum. Målet med dialogen var att lyssna in...
Ekerös utveckling & trafik