En illustrerad buss med ett hus bakom.

Ekerös utveckling & trafik

Här hittar du information om pågående planer och byggen, om våra vägar och trafik, parkering och snöröjning.

Nyheter

Den stora ytan i berget som förbereds för att kunna bygga badhuset.

Nu kan du följa badhusbygget på film

24 september 2021
Badhusprojektet pågår för fullt. Byggtiden är beräknad till 18–20 månader och badhuset planeras stå klart i början av 2023. Du vet väl om att du kan f...
Ekerös utveckling & trafik
Ett par händer håller i ett cykelstyre.

Fokus på cykling under årets mobilitetsvecka

19 september 2021
Mellan den 16-22 september pågår den europeiska mobilitetsveckan, ett initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. ...
Ekerös utveckling & trafik
Bild 1: Vyn från Tappström till Ekerö Mälarstad. Den nya bebyggelsen vävs samman med befintliga centrum. 

Ekerö kommun antar visionsplan för ett utvecklat Ekerö centrum

7 september 2021
Idag har kommunstyrelsen beslutat om visionen för ett nytt Ekerö centrum då kravspecifikationen har behandlats. En kravspecifikation innehåller de vär...
Ekerös utveckling & trafik
Bild från arbetsmodellen som visar infart från Skäluddsvägen.

Granskning av detaljplan för del av Närlunda 58:4 (Skäluddsvägen 4)

24 augusti 2021
Kommunen utreder just nu möjligheterna för bostadsbebyggelse på Närlunda 58:4.
Ekerös utveckling & trafik
Johanna Stafström, Erik Edström och Thomas Hammarström.

Våra medarbetare berättar om planer och byggen i Ekerö kommun

29 juli 2021
Om du har missat vår miniserie om Ekerös utveckling så hittar du hela serien här. I tre korta intervjuer får du höra mer om kommunens arkitektur, hur ...
Ekerös utveckling & trafik

Detaljplanen för Stamvägens förskola antagen/godkänd

1 juli 2021
Stamvägens förskola är i behov av nya lokaler vilket blir möjligt med den nya detaljplanen som godkändes i kommunfullmäktige 22 juni.
Ekerös utveckling & trafik
Kommundirektör Christina Hedberg står i en blommig klänning Stamvägen detaljplan/LE

Sommarhälsning från vår kommundirektör Christina Hedberg

24 juni 2021
Sommaren är här och vår kommundirektör vill passa på att skicka ett stort varmt tack till alla i Ekerö kommun för året som har gått och berätta om sak...
Kommun & politik
Flygbild över Stenhamra.

Så här arbetar kommunen vidare med utvecklingen av Stenhamra centrum

23 juni 2021
Det är viktigt att medborgare har möjlighet att vara delaktiga i Ekerös utveckling. Som en del i det arbetet genomfördes en medborgardialog under höst...
Ekerös utveckling & trafik
Från vänster: Ove Wallin (C) vice ordförande kommunstyrelsen, Landshövding Sven-Erik Österberg, Mikaela Jönsson (KD) och Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande. Fotograf: Rodrigo Paras.

Första spadtaget för Ekerös badhus

16 juni 2021
Efter många års utredande, togs idag det traditionsenliga spadtaget för kommunens kommande badhus. Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld, Land...
Ekerös utveckling & trafik

Granskningsutlåtande klart för Stamvägens förskola

9 juni 2021
Stamvägens förskola är i behov av nya lokaler vilket ändringen av denna detaljplan möjliggör. Planändringen syftar till att göra nuvarande plan mer fl...
Ekerös utveckling & trafik

Nya KOM-huset på Träkvistavallen invigs

7 maj 2021
KOM-huset står för Kontor, Omklädning och Mötesrum. Idag invigdes den nya byggnaden av kommunens politiker och tjänstemän. Nu kan idrottsklubbarna fly...
Ekerös utveckling & trafik
Erik Edström, kommunens nya stadsarkitekt.

Ekerö kommun utser Erik Edström till kommunens stadsarkitekt

5 maj 2021
Ekerö kommun står inför flera stora utvecklingsprojekt framöver och har beslutat att stärka upp stadsbyggnadsförvaltningen med en stadsarkitekt. Stads...
Ekerös utveckling & trafik
Ekeröfärjan, en gul trafikfärja som går Ekeröleden.

Nytt betalsystem på Ekeröleden

28 april 2021
Nu finns möjlighet att betala ombord och Trafikverket lanserar en ny app med förbättrade funktioner för dig som åker med bilfärjan mellan Jungfrusund ...
Ekerös utveckling & trafik
Entrétorget utanför badhuset

Vi söker konstnär till gestaltningsuppdrag för Ekerö badhus

16 april 2021
Ekerö kommun bygger badhus på idrottsområdet Träkvistavallen. Badhuset kommer att vara ett familjebad och en central samlingsplats för olika åldrar. N...
Ekerös utveckling & trafik
Thomas Hammarström, plankoordinator Ekerö kommun.

Möt vår plankoordinator Thomas Hammarström

15 april 2021
I sista delen i vår miniserie om arbetet på kommunens planenhet får vi träffa Thomas Hammarström som berättar om hur vi nu släpper en del av planproce...
Ekerös utveckling & trafik
Johanna Stafström, planarkitekt.

Möt vår planarkitekt Johanna Stafström - om kommunens arbete med pågående planprojekt

6 april 2021
Johanna Stafström berättar om ambitionerna med att erbjuda nya, snabba kanaler för att bli bättre på att nå ut med vad som händer under den långa plan...
Ekerös utveckling & trafik
Erik Edström, arkitekt i Ekerö kommun, berättar om gestaltning, Ekerö centrum och badhuset.

Möt vår kommunarkitekt Erik Edström-gestaltning, Ekerö centrum och badhuset

31 mars 2021
Många vill veta mer om planer och byggen i kommunen. Därför kommer vi nu i tre delar möta några av medarbetarna bakom samhällsplaneringen i kommunen.
Ekerös utveckling & trafik
En vit passagerarfärja ligger vid Tappström.

Pendelbåten linje 89 går från vinterbryggan även under vårens tidtabell

23 mars 2021
I vanliga fall lägger pendelbåten till vid Ångbåtsbryggan under våren (se bild), men då kommunen har fått in klagomål om buller som just nu utreds så ...
Ekerös utveckling & trafik
En illustration över hur nya Sanduddens skola kan komma att se ut.

Detaljplanen för Sanduddens skola antagen/godkänd

19 mars 2021
Sanduddens skola ska utökas med nya skolbyggnader, ny idrottshall och få en bättre trafiksituation. Skolan ska rymma 900 elever i årskurs F-9. Detaljp...
Ekerös utveckling & trafik
Färjan mellan Slagsta och Jungfrusund med busslinje 350. Foto: Tommy Enefalk

SL drar in linje 350 mellan Ekerö och Fittja centrum från och med den 31 mars

23 februari 2021
Trafikförvaltningen Region Stockholm har tagit beslut om att dra in linje 350 på grund av att det inte längre finns finansiering av linjen.
Ekerös utveckling & trafik
Entrétorget utanför badhuset

Byggstart för badhuset innan sommaren

22 februari 2021
Nu har kommunstyrelsen godkänt tekniska nämndens beslut att genomföra byggnationen av badhuset i linje med de handlingar och den budgetkalkyl som tagi...
Ekerös utveckling & trafik
En illustration över hur nya Sanduddens skola kan komma att se ut.

Granskningsutlåtande klart för Sanduddens skola

9 februari 2021
Sanduddens skola ska utökas med nya skolbyggnader, ny idrottshall och en bättre trafiksituation. Skolan ska kunna rymma 900 elever i årskurs F-9. Deta...
Ekerös utveckling & trafik
En illustration med hus i rött, gult och vitt. Husen har fem våningar. 

Beslut om skissuppdrag för konstnärlig gestaltning av Ekerö strand

17 december 2020
Skissuppdraget för den konstnärliga gestaltningen av Ekerö Strandpromenad har gått till Inges idee/Nivå landskapsarkitektur.
Ekerös utveckling & trafik
Kritor och papper med hjärta på.

Vinnare i teckningstävling om framtidens Ekerö centrum

14 december 2020
I november 2019 bjöd Ekerö kommun in invånarna till öppet hus om den kommande utvecklingen av Ekerö centrum. Här fick alla som ville ge sin syn på hur...
Ekerös utveckling & trafik
Entrétorget utanför badhuset

Ekerö kommun presenterar de första bilderna på badhuset

10 december 2020
Under året har Ekerö kommun och badhusentreprenören Cobab AB tagit fram handlingar för det nya badhuset. Resultatet är ett badhus i två våningar. Det ...
Ekerös utveckling & trafik
Bild från gestaltningsprogrammet över Träkvista torg. 

Förslag till detaljplan för Träkvista torg på Ekerö

23 november 2020
Stadsbyggnadsförvaltningen i Ekerö kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Träkvista torg med omgivning.
Ekerös utveckling & trafik
Från vänster: Carl Nordblom pol.sek (M), Adam Reuterskiöld (M), Kommunstyrelsens ordförande, Gunnar Mossberg (M), ordf. Tekniska nämnden och Sara Gahm, Chef Teknik- och exploateringskontoret, Ekerö kommun.

Invigning av infartsparkering i Skå/Svanhagen

12 november 2020
Torsdagen den 12 november invigdes den utbyggda infartsparkeringen i Skå/Svanhagen av kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) och ordförande...
Kommun & politik
Flygbild över Ekerö centrum.

Uppdatering från Trafikverket om Ekerövägen

16 oktober 2020
Snart är ombyggnaden av Ekerövägen igång längs hela sträckan mellan Nockeby och Tappström - så planera ditt resande!
Ekerös utveckling & trafik
Barn som simmar under vattnet.

Lokalprogrammet klart för badhuset

17 september 2020
Baserat på fullmäktiges program och i nära samverkan mellan entreprenör och Ekerö kommun har ett lokalprogram tagits fram för badhuset. Ett lokalprogr...
Ekerös utveckling & trafik
Barn som simmar under vattnet.

Ekerö kommun tilldelar kontraktet för badhuset till byggföretaget COBAB

16 september 2020
Planeringen inför badhuset på Träkvistavallen är i full gång. I mars 2020 beslutade tekniska nämnden att tilldela kontraktet till byggföretaget COBAB....
Bygga, bo & miljö

Samråd för detaljplan för Skäluddsvägen 4, del av Närlunda 58:4

20 juli 2020
Kommunen avser att inleda planläggning av Närlunda 58:4 för att pröva radhusbebyggelse.
Ekerös utveckling & trafik
Flygfoto över Ekerö.

Enkät visar att Ekeröborna vill ha en levande småstad med mer handel och bättre parkeringslösningar

16 april 2020
Under perioden 22 november till 12 december 2019 genomförde Ekerö kommun en dialog i biblioteket i Ekerö centrum. Målet med dialogen var att lyssna in...
Ekerös utveckling & trafik