Vägar

En person med långt, rött hår lutar huvudet ut genom ett bilfönster. Håret fladdrar i vinden.

I vår kommun är ansvaret för våra vägar delat mellan kommunen, Trafikverket och enskilda vägföreningar.

Ekerö kommun ansvarar endast för 14 vägar. I ansvaret ingår till exempel snöröjning, sandning och underhåll av vägen. Övriga vägar ansvarar olika vägföreningar för och de stora statliga vägarna tillhör Trafikverket.

Vem ansvarar för vad?

Här under hittar du information som närmare beskriver vem som ansvarar för vilken väg.

De kommunala vägarna ligger främst på Ekerö och är:

 • Björkuddsvägen (från Bryggavägen till Ekebyhovsslott)
 • Bryggavägen
 • Clas Horns väg
 • Ekebyhovsvägen
 • Ekerövägen (från Tappström till Sandudden)
 • Fredrikstrandsvägen (hälften av den)
 • Jungfrusundsvägen
 • Pråmvägen
 • Tegelbruksvägen
 • Ångbåtsvägen
 • Ångkvarnsvägen (fram till korsningen Ramsågsvägen)
 • Älvnäsvägen
 • bussvändslinga vid Färentuna Kyrka
 • bussvändslinga vid Stenhamra
 • bussvändslinga vid Kungsberga kyrka.

Om du vill göra någon felanmälan på underhåll, belysning eller drift på kommunens vägar kan du göra det här via vår felanmälan. Övriga vägar ansvarar vägföreningar och Trafikverket för, se nedan.

Skador efter snöröjning?

Kommunen skiljer mellan skador som orsakats av fordon eller genom snötrycket. Skador som uppkommer vid snötryck när snön plogas från vägen till vägkanten ersätter vi inte. Staket, brevlådor och växter ska vara placerade på den egna tomten och ska klara ett normalt snötryck.

Andra frågor eller idèer?

Om du har andra frågor eller idéer som gäller trafiken kan du vända dig till stadsbyggnadsförvaltningen.

En väg som inte är allmän kallas för enskild väg och den som ansvarar för vägen kallas för väghållare. Det är väghållaren som sköter snöröjning, sandning och underhåll av vägen. Om det finns många boende längs en väg brukar det vara en vägförening som är väghållare. Annars kan det vara en eller några få markägare som är väghållare.

De största vägföreningarna är Närlunda vägförening och Stockby vägförening. Närlunda vägförening ansvarar för de flesta vägar som finns inom Ekerö tätort. Stockby vägförening ansvarar för vägarna inom Stenhamra tätort.

Felanmälan Närlunda vägförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Felanmälan Stockby vägförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem sköter vägen?

På Ekerökartan kan du se vem som ansvarar för vägen. Markera Trafik & Resor i listan till vänster i kartan och klicka i "väghållare". Den du betalar vägavgiften till är den som är väghållare.

Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll på de statliga vägarna. Det kan handla om till exempel snöröjning, sandsopning eller skador på vägen. Du kan se vilka vägar Trafikverket ansvarar för på Ekerökartan. Markera Trafik & Resor i listan till vänster i kartan och klicka i "väghållare".

Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Ekerö är vi många som delar på ansvaret för belysning av gator, parkeringar, torg och andra allmänna ytor. Kommunen sköter några, resten sköts av olika vägföreningar eller fastighetsägare. Den som ansvarar för vägen är oftast också ansvarig för vägbelysningen.

Vi har ett avtal med Söderhamns Entreprenad som står för drift och entreprenad av belysningen som kommunen ansvarar för. Du kan se på belysningsstolpen om det är kommunen som ansvarar för den genom att titta på märkningen. Stolpen ska vara märkt ”Ekerö kommun” och det finns ett unikt nummer på den som är bra att lämna när man gör en felanmälan.

Felanmälan av vägbelysning

Om du vill felanmäla vägbelysningen så behöver du först ta reda på vem som sköter vägen för att kunna rapportera till rätt väghållare. På Ekerökartan kan du se vem som ansvarar för vägen. Markera Trafik & Resor i listan till vänster i kartan och klicka i "väghållare".

Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den du betalar vägavgiften till är den som är väghållare.

På belysningsstolpar som kommunen ansvarar för så står det ”Ekerö kommun” och ett särskilt nummer som är bra att ta med i felanmälan.

Sopning av gator?

Sandupptagning på kommunens vägar och gång- och cykelvägar startar som tidigast i mitten av april (om våren är tidig). Vinterperioden för underhåll sträcker sig från 15 september till sista april. 

Mer information om kommunens vägar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?