Träkvista torg

Gestalningsbild på nytt vårdboende vid Träkvista torg. Byggnaden har fem våningar. Framför finns ett torg med enstaka träd på. 

Illustration från Nrep/Altura.

Här ska det nya Träkvista torg växa fram. Det ska bli både bostäder och verksamheter. Dessutom bygger vi om gatorna i området för ökad trafiksäkerhet.

Område: Träkvista, Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Pågående

Vad händer här?

Här ska ett nytt centrumområde växa fram. Flera olika exploatörer ska bygga nya bostäder, nya lokaler för verksamheter och ett nytt vårdboende. Vi kommer även skapa ett nytt torg.

Området ska också bli mer trafiksäkert genom att ändra på hur Jungfrusundsvägen går genom området. Den nya placeringen kommer även att påverka anslutningarna till Ekerövägen och Fantholmsvägen.

Vanliga frågor och svar om Träkvista torg

Vad händer just nu?

Här under kan du läsa om vad som är på gång just nu i projektet, klicka för att läsa mer.

Under vecka 21 kommer vi att asfaltera om Ekerövägen och delar av Jungfrusundsvägen.

Asfalteringen kommer att ske nattetid mellan 20-23 maj, flaggvakter kommer att reglera trafiken:

 • Natten 20-21 maj fräser vi bort gammal asfalt
 • Nätterna 21-23 lägger vi ny asfalt

24 maj kommer vi att måla nya markeringar på vägarna.

Mellan 20-27 maj kommer den ordinarie busshållplatsen för Träkvista torg i riktning mot Ekerö centrum att vara avstängd. Vi hänvisar istället till den tillfälliga busshållplatsen på Jungfrusundsvägen i höjd med Fantholmsvägen.

Just nu pågår pålning för att stabilisera marken.

Har du frågor om pålningen eller bygget av vårdboendet, kontakta Nrep.

Kontaktuppgifter till Nrep

Vad ska byggas?

 • bostäder
 • vårdboende
 • lokaler för verksamheter
 • ett nytt torg
 • ny placering av Jungfrusundsvägen
 • nya gång- och cykelvägar.

Vanliga frågor och svar om Träkvista torg

Det är tre externa exploatörer och Ekerö kommun som bygger i området. Kartan här under visar vem som bygger var.

OBOS (bostäder och verksamhetslokaler) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nrep/Altura (vårdboende och verksamhetslokaler) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghem (bostäder) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekerö kommun ansvarar för ombyggnationen av vägarna, inklusive gång- och cykelvägarna, i området.

Illustration över Träkvista torg

 • Mars 2023 – april 2024: arbete med omvandling av Ekerövägen
 • Maj- juni 2024: mindre asfalteringsjobb på Ekerövägen och ledningsarbeten på Karl Jans väg
 • Höst 2023 – höst 2025: byggnation av nytt vårdboende och det nya torget
  • sprängning av berg mars - april 2024
 • Vinter 2024 – sommar 2025: byggnation av bostäder norr om Ekerövägen
 • Vinter 2024 – höst 2025: byggnation av bostäder på ”Coop-tomten”

Ja. Den kommer att finnas i bottenplan på samma byggnad som det nya vårdboendet. Exploatören Altura och Coop har skrivit avtal om att Coop ska flytta in i där.

Det är exploatörerna som ansvarar för vilken typ av lokaler som ska byggas, och vilka verksamheter som kommer att flytta in. Kontakta dem om du har frågor runt detta.

När nya Träkvista torg är färdigt kommer det att bli mer liv och rörelse i området, i och med det utökade serviceutbudet och fler nya bostäder. Det kommer att skapa ett mer attraktivt centrumområde, och det ställer samtidigt högre krav på trafikmiljön.

Därför bygger vi om vägar och gator för att öka trafiksäkerheten. Bland annat så separerar vi gång- och cykelvägar från biltrafiken med en skiljeremsa. Gång- och cykelbanorna kommer också att få olika markbeläggning för att göra det tydligt var de olika trafikslagen ska röra sig. Vi utrustar vägkanten längs med östra Ekerövägen med parkeringsfickor för ökad tillgänglighet. Längs med vägen kommer vi också att plantera buskar och träd för ökad trivsel.

Fler frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?