Träkvista torg

Här ska det nya Träkvista torg växa fram. Det ska bli både bostäder och verksamheter. Dessutom ska Jungfrusundsvägen och Fantholmsvägen bli mer trafiksäkra och få en ny sträckning inom området.

Område: Träkvista, Ekerö

 

Typ av projekt: Byggprojekt

 

Status: Pågående

Vad händer här?

Ett nytt centrumområde ska växa fram.

Här ska det byggas nya bostäder och skapas utrymme för nya verksamhetslokaler och ett nytt vårdboende. Vi passar också på att göra området mer trafiksäkert genom en ny sträckning av Jungfrusundsvägen och Fantholmsvägen. 

Detaljplaner i Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem bygger?

Följ projektet för bostäder på Obos Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Altura - vårdboende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad har byggprojektet för tidsplan?

Genomförandetiden för den nya detaljplanen beräknar vi till tio år.

Det är byggherrarna som ansvarar över tidsplanen för byggnation, det vill säga den tid det tar att bygga det som antagits i en detaljplan. Byggarbetet sker etappvis för att säkerställa god miljö under byggnationen och för att undvika att trafiken inte blir alltför påverkad.

Vad händer nu?

Under vecka 40 börjar vi förbereda för rivningen av "Manickas bod" och "Fotvårdshuset". Området ska först spärras av med stängsel så att rivningen kan ske säkert både för de som ska göra arbetet och de som passerar förbi. Själva rivningen börjar förmodligen under vecka 41 och vi beräknar att det ska vara klar någon gång under vecka 45.

Innan året är slut hoppas vi sedan komma igång med arbetet med Jungfrusundsvägen och Fantholmsvägen. Arbetet ska annonseras och kontrakt ska skrivas innan vi kan starta.

Hur påverkar det allmänheten?

Under rivningsarbetet av "Manickas bod" och "Fotvårdshuset" kommer vi att göra en avspärrning så att rivningen kan ske på ett säkert sätt.

Det kan påverka framkomligheten när ombyggnaden av Jungfrusundsvägen och Fantholmsvägen tar fart. Mer information kommer under hösten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?