Träkvista torg

Illustration över Träkvista torg

Illustrationen är bearbetad av Ekerö kommun.

Här ska det nya Träkvista torg växa fram. Det ska bli både bostäder och verksamheter. Dessutom ska Jungfrusundsvägen och Fantholmsvägen bli mer trafiksäkra och få en ny sträckning inom området.

Område: Träkvista, Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Pågående

Vad händer här?

Här ska ett nytt centrumområde växa fram. Flera olika exploatörer ska bygga nya bostäder, nya lokaler för verksamheter och ett nytt vårdboende. Vi kommer även skapa ett nytt torg.

Området ska också bli mer trafiksäkert genom att ändra på hur Jungfrusundsvägen går genom området. Den nya placeringen kommer även att påverka anslutningarna till Ekerövägen och Fantholmsvägen.

Vanliga frågor och svar om Träkvista torg

Vad ska byggas?

 • bostäder
 • vårdboende
 • lokaler för verksamheter
 • ett nytt torg
 • ny placering av Jungfrusundsvägen
 • nya gång- och cykelvägar.

Vad händer just nu?

 • Gångtunneln under Ekerövägen är stängd. Den är belägen mitt i byggarbetsområdet och kan därför inte vara öppen av säkerhetsskäl. Vi hänvisar gång- och cykeltrafikanter till övergångsstället över Ekerövägen. En hastighetsbegränsning på 30 km/h gäller inom hela byggområdet
 • Gång- och cykelvägen längs med Ekerövägen, mellan Jungfrusundsvägen och Sanduddsvägen är avstängd. Vi hänvisar trafikanterna till Sidenvägen istället
 • Den del av Fantholmsvägen som är närmast Jungfrusundsvägen är avstängd. Trafiken leds om via Grenvägen
 • Körfältet i ostlig riktning (mot Skärvik) på Jungfrusundsvägen i höjd med Träkvista torg är avstängt. All trafik i båda riktningar kommer fortsatt kunna köra på vägen, ett tillfälligt trafikljus reglerar trafiken

Vanliga frågor och svar om Träkvista torg

Det är tre externa exploatörer och Ekerö kommun som bygger i området. Se bilden högst upp på denna sida som visar vem som bygger var.

OBOS (bostäder och verksamhetslokaler) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Altura (vårdboende och verksamhetslokaler) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghem (bostäder) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekerö kommun ansvarar för ombyggnationen av vägarna, inklusive gång- och cykelvägarna, i området.

Ja. Den kommer att finnas i bottenplan på samma byggnad som det nya vårdboendet. Exploatören Altura och Coop har skrivit avtal om att Coop ska flytta in i där.

Det är exploatörerna som ansvarar för vilken typ av lokaler som ska byggas, och vilka verksamheter som kommer att flytta in. Kontakta dem om du har frågor runt detta.

Just nu är hastigheten sänkt till 30km/h genom hela byggområdet.

Alla trafikanter i området kommer att beröras. Ibland kan vi behöva stänga av något körfält. Var därför uppmärksam på skyltning och flaggvakter. All trafik, inklusive gång- och cykeltrafikanter, kommer dock alltid kunna ta sig fram.

På bilden nedan kan du se hur vi kommer att förändra Jungfrusundsvägens placering. Den gröna färgen visar befintlig placering. Den grå visar den nya placeringen, i rak linje mot Ekerövägen.

Ekerövägen förbi Träkvista torg. Ny placering av Jungfrusundsvägen i rak placering mot Ekerövägen längs med befintlig gångtunnel.

Gångtunneln under Ekerövägen är stängd och kommer behöva vara det under större delen av byggperioden. Den är belägen mitt i byggarbetsområdet och kan därför inte hållas öppen av säkerhetsskäl. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas i stället till övergångsstället över Ekerövägen.

Än så länge kommer busstrafiken att rulla som vanligt. Även busshållplatserna för Träkvista kommer att finnas kvar på sina vanliga platser. Informationen kommer att uppdateras vid ändringar.

Information om förändringar i trafiken uppdateras även på SL:s webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det kommer inte finnas någon parkering inom området under byggperioden.

Ekerö kommun ansvarar för ombyggnationen av vägarna, inklusive gång- och cykelvägarna, i området. I det arbetet ingår även nya ledningar för vatten och avlopp, el, fjärrvärme och data/tele.

Budgeten för det arbetet är cirka 30 miljoner kronor. Roslagsvatten, som ansvarar för kommunens vatten och avlopp, och de andra exploatörerna i området kommer att stå för större delen av den summan.

 • Vinter 2023: sanering vid gamla bensinmacken
 • Mars 2023 – oktober 2023: arbete med ny placering av Jungfrusundsvägen
 • Mars 2023 – december 2023: arbete med omvandling av Ekerövägen
 • Höst 2023 – höst 2025: byggnation av nytt vårdboende och det nya torget
 • Höst 2023: rivning av byggnader på ”Coop-tomten”
 • Höst 2023 – sommar 2025: byggnation av bostäder norr om Ekerövägen
 • Vinter 2024 – höst 2025: byggnation av bostäder på ”Coop-tomten”

Fler frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?