Trafiksäkerhet

Stop-skylt.

Om alla följer trafikföreskrifterna och håller hastigheterna så kan vi hjälpas åt att skapa en säker trafikmiljö. Det är också viktigt att dina buskar och träd inte skymmer sikten och blir en trafikfara.

Regler

De generella trafikreglerna gäller i hela landet och finns att läsa i Trafikförordningen. De gäller både på vägar och i terräng. Som trafikant är du ansvarig för att hålla dig uppdaterad när det sker förändringar i reglerna.

Trafikregler på Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förutom de vanliga trafikreglerna så finns det också regler som är speciella för oss i Ekerö kommun. De lokala reglerna gäller bara inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Det kan handla om till exempel regler för parkering eller hastighetsbegränsningar som har beslutats av Ekerö kommun och Länsstyrelsen. Alla våra lokala trafikföreskrifter finns samlade i Svensk trafikföreskriftssamling hos Transportstyrelsen.

Svensk trafikföreskriftsamling på Transportstyrelsen webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom tätbebyggt område

Byggnadsnämnden har uppdraget att vara trafiknämnd i Ekerö kommun och beslutar bland annat om lokala trafikföreskrifter och åtgärder för att öka trafiksäkerheten.

Utanför tätbebyggt område

Utanför tätbebyggt område är det Länsstyrelsen som beslutar.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klipp häcken!

Häckar, buskar och träd är ett trevligt inslag i bostadsområdena men det är viktigt att de hålls efter så att de inte breder ut sig för mycket. Du måste se till att dina buskar inte skymmer sikten i trafiken eller gör det svårt att snöröja eller genomföra vägarbete.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?