Träkvista fritidsgård byggs om

Flera ungdomar sitter bredvid varandra och pratar

Vi bygger om Träkvista fritidsgård/fritidsklubb och utegården.

Träkvista fritidsgård och fritidsklubb har påverkats av byggandet av det nya badhuset. Nu är vi i gång och rustar upp. Fritidsgården har öppet under byggperioden.

Vad händer här?

Renoveringen är uppdelad i två etapper. I etapp 1 ingår:

  • målning av väggar
  • nya golv
  • ny belysning
  • nytt kök
  • nytt driftutrymme och ventilation.

I etapp 2 kommer vi att rusta upp utegården.

Tidplan

Preliminärt kommer etapp 1 vara klart till månadsskiftet mars/april 2024. Kort därefter kommer vi att börja med etapp 2.

Perspektivinsamling innan bygget startade

Inför renoveringen genomförde vi en perspektivinsamling. Då fick barnen på fritids, deras vårdnadshavare, personal och medborgare möjlighet att dela med sig av sina tankar och önskemål inför renoveringen. De olika synpunkter och perspektiv som kom in kommer att tas tillvara i arbetet framåt.

I sammanställningen ser vi att de här områdena är extra viktiga att tänka på:

  • Trygghet och säkerhet
  • Tydlig avgränsning vad som är fritidsgårdens område
  • Trivsel
  • Bra belysning

Läs hela sammanställningen Pdf, 840.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

Om du har frågor om arbetet framåt och hur du kan vara delaktig så kan du kontakta kommunen.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?