Detaljplaner och områdesbestämmelser

Detaljplaner och områdesbestämmelser styr hur mark och vatten får användas och hur bebyggelsen ska se ut.

En detaljplan gäller tills den ändras eller upphävs. Om du vill bygga nytt eller bygga om så ska du alltid kontrollera att dina byggplaner stämmer överens med reglerna som finns i detaljplanen innan du startar. Även när du ska köpa en ny fastighet är det bra att läsa igenom detaljplanen eller områdesbestämmelserna så att du vet hur reglerna för fastigheten ser ut.

Detaljplaner

Detaljplaner finns framför allt i tätorterna men också i en del fritidshusområden.

Om du vill veta om din fastighet ligger inom detaljplanerat område, eller vill läsa den detaljplanen som gäller för din fastighet, så kan du använda dig av Ekerökartan. Du kan söka i Ekerökartan, på gatuadress eller på din fastighetsbeteckning. Om fastigheten är blåmarkerad ligger den inom detaljplanelagt område. Klicka då på din fastighet i kartan för att få fram detaljplanen som du sedan kan ladda ner som PDF.

Hitta detaljplaner i Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp med att tolka bestämmelserna så kan du kontakta oss eller besöka oss när vi har kvällsöppet.

Schema för kvällsöppet Pdf, 81.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Saknas detaljplan?

Om det saknas en detaljplan eller om du tycker att den gällande detaljplanen ska ändras kan du ansöka om planbesked.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser finns framför allt i kulturlandskap som till exempel runt våra kyrkor. Det kan innebära att det krävs bygglov för andra saker än annars. De ska säkerställa att extra hänsyn tas till kulturvärden.

I Ekerökartan kan du söka på gatuadress eller på din fastighetsbeteckning. Välj skiktet områdesbestämmelser på kartans vänstra sida. Om fastigheten är grönmarkerad berörs den av områdesbestämmelser. Klicka då på din fastighet i kartan för att få fram områdesbestämmelserna som du sedan kan ladda ner som PDF. Behöver du hjälp med att förstå bestämmelserna så kan du kontakta oss eller besöka oss när vi har kvällsöppet.

Ekerökartan Länk till annan webbplats.

Schema för kvällsöppet Pdf, 81.3 kB, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Läs mer

  1. Det kan vara möjligt att stycka av en del av din t...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?