Detaljplaner och områdesbestämmelser

Detaljplaner och områdesbestämmelser styr hur mark och vatten får användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Om du vill bygga nytt eller bygga om så ska du alltid kontrollera att dina byggplaner stämmer överens med reglerna som finns i detaljplanen innan du startar. Även när du ska köpa en ny fastighet är det bra att läsa igenom detaljplanen eller områdesbestämmelserna så att du vet hur reglerna för fastigheten ser ut. En detaljplan gäller tills den ändras eller upphävs.

Det pågår ständigt ett arbete med att ta fram nya detaljplaner. Du kan läsa mer om planprocessen här under.

Hitta detaljplaner

Detaljplaner finns framför allt i tätorterna men också i en del fritidshusområden.

Om du vill veta om ett område är detaljplanerat eller inte så kan du använda dig av Ekerökartan. I kartan ser du vilka områden som är detaljplanerade i kommunen och också läsa de detaljplanerna.

För att hitta i Ekerökartan söker du på gatuadress eller på fastighetsbeteckning. Om fastigheten är blåmarkerad ligger den inom detaljplanelagt område. Klicka då på fastigheten i kartan för att få fram detaljplanen som du sedan kan ladda ner som PDF.

Hitta detaljplaner i Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Saknas detaljplan?

Om det saknas en detaljplan eller om du tycker att den gällande detaljplanen ska ändras kan du ansöka om planbesked.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser finns framför allt i kulturlandskap som till exempel runt våra kyrkor. Det kan innebära att det krävs bygglov för andra saker än annars. De ska säkerställa att extra hänsyn tas till kulturvärden.

I Ekerökartan kan du söka på gatuadress eller på fastighetsbeteckning. Välj skiktet områdesbestämmelser i menyn till vänster om kartan. Om fastigheten är grönmarkerad berörs den av områdesbestämmelser. Klicka då på fastigheten i kartan för att få fram områdesbestämmelserna som du sedan kan ladda ner som PDF. Behöver du hjälp med att förstå bestämmelserna så kan du kontakta oss.

Hitta områdesbestämmelser i Ekerökartan Länk till annan webbplats.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?