Riktlinjer för bostadsförsörjning

Alla kommuner ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, anta riktlinjer som visar hur kommunen planerar för bostadsförsörjningen.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska visa hur kommunen planerar för att alla i kommunen ska kunna leva i bra bostäder och hur vi ska arbeta och underlätta för att detta genomförs.

Vi använder riktlinjerna som underlag vid planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige en gång per mandatperiod. Ekerö kommuns senaste riktlinjer antogs den 18 juni 2019 och de finns att läsa här under.

Ekerö kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2030 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 – Underlag till Ekerö kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2030 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nu är vi inne i en ny mandatperiod och nya riktlinjer kommer att tas någon gång under perioden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?