Gräva och schakta

En grävskopa gräver i marken.

För att få gräva och schakta i mark som ägs av Ekerö kommun krävs ett så kallat schakttillstånd.

Om arbetet sker på eller i anslutning till kommunala gator eller gång- och cykelvägar behövs det också en trafikanordningsplan, så kallad TA-plan.

Om ansökan gäller ett arbete i mark eller gator som inte är kommunens behöver du först ta reda på vem som är väghållare eller markägare och sedan kontakta dem.

Alla arbeten som sker på allmän plats innebär besvär för allmänheten. Genom ett bra samarbete mellan alla parter så kan vi tillsammans minska besvären. Därför behöver vi få information om planerade arbeten i så god tid som möjligt.

Vi behöver få in din ansökan minst 14 dagar innan arbetet ska starta.

Sveriges kommun och regioner, ”SKR”, har satt upp regler som ska gälla vid grävning och återställning av allmän platsmark.

Mer information finns på SKR i deras folder ”Gatuarbete i tätort” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?