Ekerövägen - breddning

Ekerövägen, bygge av rondell

Ekerövägen mellan Nockeby och Tappström ska få ytterligare en fil i riktning mot Ekerö. Gång- och cykelbanan kommer också att delvis få en ny sträckning.

Område: Ekerövägen, väg 261, Lovö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Pågående

Aktuellt just nu

Du hittar aktuell trafikinformation på Trafiken.nu och på Trafikverket:

Prenumerera på nyhetsbrev

På Trafikverkets webb kan du anmäla dig till att få deras nyhetsbrev med information om projektet.

Trafikverkets nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Väg 261 mot Ekerö får ytterligare ett körfält

Ekerövägen ska få ytterligare ett körfält mellan Nockeby och Tappström, så att det blir smidigare för bussarna att ta sig fram i rusningstrafik. Nockebybron och Drottningholmsbron ska breddas och en ny, öppningsbar bro vid Tappström ska byggas. Även gång- och cykelvägen kommer delvis att få en ny sträckning .

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem bygger?

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar

Vi får många frågor kring breddningen av Ekerövägen och vill dela med oss av de svar som vi har fått av Trafikverket och trafikplanerare i kommunen.

Det är Trafikverket som ansvarar för ombyggnationen av Ekerövägen. Det vi på kommunen kan göra från vår sida är att ännu mer trycka på Trafikverket och kräva att framkomligheten ska bli bättre. Vi lyssnar både på våra trafikplanerare och våra medborgares synpunkter och förslag.

Påtryckningarna sker från flera håll, både från politiker och tjänstemän inom trafik- och säkerhetsfrågor. Vi framför alla synpunkter till Trafikverket och trycker på med krav om att framkomligheten förbättras för Ekeröborna.

Vi tittar på när byggarbeten ska utföras, när omledning av trafik bör ske och hur viktigt det är att kommunen informeras vid större arbeten. Vi vill ha en möjlighet att vara med och bromsa insatser i tid som skulle ge för stor påverkan på trafiken.

Trafikverkets tidsplan är att vägen, inklusive kollektivtrafikkörfält, mellan Edeby och Nockebybron kommer att färdigställas under 2024.

Arbetet med Nockebybron, Drottningholmsbron och Tappströmsbron kommer att ta längre tid.

Tappströmsbron

Den nya Tappströmsbron har öppnat. Till att börja med är den öppen i två körfält, ett körfält i vardera riktning. Så småningom kommer bron öppna upp i alla fyra körfält, varav två för kollektivtrafik i rusningstrafik.

Den gamla bron ska nu rivas och sen ska rondellen som ansluter till den nya bron byggas klart. När rondellen är klar kan den nya bron öppnas upp i sin helhet. Enligt tidplan från Trafikverket räknar de med att hela bron och den nya rondellen ska vara klar under hösten 2024.

Arbetet med Tappströmsbron har dragit ut på tiden. Det beror bland annat på att projektet varit hårt drabbad av en rad omvärldsfaktorer som höga elpriser, höga drivmedelspriser, ökade materialkostnader och resurs- och leveransproblem med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Nockebybron

Planen är att Nockebybron kommer att breddas efter det att E4 Förbifart Stockholm har öppnat för trafik 2030. Det finns ett förslag på reversibel körfält över bron men något beslut är ännu inte taget.

Drottningholmsbron

Här ska Trafikverket bredda bron med ytterligare ett körfält. Bron är gammal och arbetet har visat sig vara mer komplicerat än vad som tidigare varit känt. Enligt uppdaterad tidplan från Trafikverket räknar de med att bron ska vara färdig senast hösten 2026.

Läs mer om tidplanen för broarna på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pendelbåten ägs av region Stockholm.

När de tog beslut om att göra linje 89 permanent så var man medveten om att det finns få fartyg som är lämpliga för den här typen av trafik. Just nu pågår en upphandlingsprocess hos regionen för att handla upp flera, snabbare, fossilfria och bullerfria fartyg, men en sådan process tar lång tid. Därför går det inte att sätta fler fartyg i trafik för närvarande.

Det är kommunen som driver Slagstafärjan. Om vi skulle ta bort avgiften skulle det innebära att kommunens medborgare fick betala för driften via skatten. Det skulle handla om miljonbelopp för Ekerös skattebetalare.

Trafikverket arbetar för att få till en utökning av den så kallade spärrtiden för öppning av Nockebybron, alltså de tider då bron inte får öppnas. Det skulle innebära färre öppningar och minskad risk för att trafiken påverkas. Idag får bron öppnas under rusningstid (klockan 07.00 - 09.00 och 15.00 - 19.00).

Att helt stänga bron för öppning går inte eftersom det finns sjöfart som måste kunna ta sig via farleden.

För att minska risken för trafikpåverkan jobbar Trafikverket med olika typer av underhåll på Nockebybron, veckovis, månadsvis och två större genomgångar av bron per år.

Om något händer ska de alltid ha en tekniker på plats inom en timme och de har rutiner för att information omgående ska gå ut till trafikanterna.

Om det är svårt för ansvarig tekniker att ta sig ut till bron på grund av köer finns det nu en möjlighet för dem att använda båt för att fortare komma fram.

Förbifart Stockholm

Det pågår många stora vägprojekt i vår kommun. Samtidigt som Trafikverket breddar Ekerövägen bygger de även en ny del av E4:an, Förbifart Stockholm, som kommer att ha en anslutning på Lovön.

När Förbifart Stockholm öppnar så får Ekeröborna två nya anslutningar till fastlandet, en norrut och en söderut. Ekerövägen ansluter till Förbifart Stockholms tunnlar vid två nya trafikplatser som byggs på Lovön; i Tillflykten och Edeby.

Läs mer om Förbifart Stockholm på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om arbetet med Förbifart Stockholm på Ekerö på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?