Hus och träd.

Bygga, bo & miljö

Här hittar du information om bygglov, om att bygga och riva, återvinning, vatten, avlopp, luftkvalité och miljö. Och mycket mer.

Nyheter

Johanna Stafström, Erik Edström och Thomas Hammarström.

Våra medarbetare berättar om planer och byggen i Ekerö kommun

29 juli 2021
Om du har missat vår miniserie om Ekerös utveckling så hittar du hela serien här. I tre korta intervjuer får du höra mer om kommunens arkitektur, hur ...
Ekerös utveckling & trafik

Detaljplanen för Stamvägens förskola antagen/godkänd

1 juli 2021
Stamvägens förskola är i behov av nya lokaler vilket blir möjligt med den nya detaljplanen som godkändes i kommunfullmäktige 22 juni.
Ekerös utveckling & trafik
I Gröna påsen slänger du matavfall. När den är full knyter du ihop den ordentligt och slänger påsen i din vanliga soptunna.

Gör en dubbelknut för miljön – använd gröna påsen

12 maj 2021
I Ekerö kommun slänger vi 84 kg matavfall per person och år, totalt ca 2 400 ton. Knappt 1000 ton (ca 40%) samlas in idag. Om fler i kommunen använder...
Bygga, bo & miljö
Thomas Hammarström, plankoordinator Ekerö kommun.

Möt vår plankoordinator Thomas Hammarström

15 april 2021
I sista delen i vår miniserie om arbetet på kommunens planenhet får vi träffa Thomas Hammarström som berättar om hur vi nu släpper en del av planproce...
Ekerös utveckling & trafik
Johanna Stafström, planarkitekt.

Möt vår planarkitekt Johanna Stafström - om kommunens arbete med pågående planprojekt

6 april 2021
Johanna Stafström berättar om ambitionerna med att erbjuda nya, snabba kanaler för att bli bättre på att nå ut med vad som händer under den långa plan...
Ekerös utveckling & trafik
Erik Edström, arkitekt i Ekerö kommun, berättar om gestaltning, Ekerö centrum och badhuset.

Möt vår kommunarkitekt Erik Edström-gestaltning, Ekerö centrum och badhuset

31 mars 2021
Många vill veta mer om planer och byggen i kommunen. Därför kommer vi nu i tre delar möta några av medarbetarna bakom samhällsplaneringen i kommunen.
Ekerös utveckling & trafik
Vita höns.

Fågelinfluensa har konstaterats i en hobbybesättning av höns i Ekerö kommun

24 mars 2021
Detta är första fallet av fågelinfluensa hos tamfåglar i Stockholms län. Det rör sig om en liten hobbybesättning i Skå i Ekerö kommun. En hobbybesättn...
Bygga, bo & miljö
En illustration över hur nya Sanduddens skola kan komma att se ut.

Detaljplanen för Sanduddens skola antagen/godkänd

19 mars 2021
Sanduddens skola ska utökas med nya skolbyggnader, ny idrottshall och få en bättre trafiksituation. Skolan ska rymma 900 elever i årskurs F-9. Detaljp...
Ekerös utveckling & trafik
Leksakstraktor i en sandlåda.

Ska du bygga om eller bygga nytt? Var ute i god tid!

11 mars 2021
Det är många i kommunen som planerar att bygga om hemma. Kanske vill du bygga en pool, altan eller attefall? Om du ska bygga nytt, ändra eller riva så...
Bygga, bo & miljö
Kartbild över väg 825 och vilka delar som berörs av förslaget.

Kommunen säger nej till avstängd väg på Lovön 

2 februari 2021
Ekerö kommun motsäger sig Trafikverkets förslag att stänga av den del av väg 825 som går genom FRA på Lovön.
Bygga, bo & miljö

Första kunderna får fjärrvärme från det nya Värmeverket

7 januari 2021
Det nya värmeverket på Ekerö levererar nu fjärrvärme till kunderna i och kring Ekerö centrum. I början av december levererades det första biobränslet ...
Bygga, bo & miljö
Slamtömningsbil

Nytt schema för slamtömning från 1 januari 2021

17 december 2020
Ekerö kommun har moderniserat tömningsschemat för enskilda avlopp som ett led i kommunens miljöarbete. Det nya schemat har- till skillnad mot tidigare...
Bygga, bo & miljö

Årets miljöstipendie till innovatören Thomas Jemt för delfinfena

10 december 2020
Miljönämnden har beslutat att dela ut årets miljöstipendium till Thomas Jemt för hans innovationsarbete med att utveckla ett tyst och energisnålt alte...
Bygga, bo & miljö
Exempel på underspänd takstol.

Underspända takstolar ska kontrolleras i Ekerö kommun

8 december 2020
I våras rasade taket in på Tarfalahallen i Kiruna. Nu har Statens haverikommission uppmanat alla kommuner att kontrollera större hallbyggnader som har...
Bygga, bo & miljö

Ny avfallstaxa från 1 januari 2021

24 november 2020
Från och med den 1 januari 2021 höjs avfallstaxan inom Ekerö kommun.
Bygga, bo & miljö
En stor infartsparkering vid Tappström. Flera bilar står parkerade.

Felparkerade bilar och fordonsflytt

16 september 2020
Den senaste tiden har kommunen tagit emot många frågor kring vad som gäller vid bortforsling av förstörda och/eller felparkerade bilar. Vi vill därför...
Bygga, bo & miljö
Barn som simmar under vattnet.

Ekerö kommun tilldelar kontraktet för badhuset till byggföretaget COBAB

16 september 2020
Planeringen inför badhuset på Träkvistavallen är i full gång. I mars 2020 beslutade tekniska nämnden att tilldela kontraktet till byggföretaget COBAB....
Bygga, bo & miljö

Invigning av Ekerö Bostäders nya hyresrätter på Wrangels väg

7 juli 2020
Tisdagen den 28 augusti 2018 invigde AB Ekerö Bostäder de nyproducerade hyresrätterna på Wrangels väg. Ceremonin inleddes med tal av VD Timo Siikaluom...
Kommun & politik

Dumpning ökar i kommunen – du ansvarar för ditt avfall!

11 maj 2020
Den senaste tiden har kommunen tagit emot många frågor kring vad som gäller vid bortforsling av förstörda och/eller felparkerade bilar. Vi vill därför...
Bygga, bo & miljö

Tvätta bilen miljövänligt!

7 april 2020
Just nu på våren är det många som väljer att tvätta bilen hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen.
Bygga, bo & miljö

Ekerö kommun är bästa småhuskommunen

19 december 2019
Villaägarnas riksförbund har rankat Sveriges bästa kommuner ur ett småhusperspektiv och Ekerö Kommun kammar hem förstaplatsen.
Bygga, bo & miljö
Tät vacker skog i solnedgång.

Under 2019 och 2020 anlägger Ekerö Vasa Värme nytt fjärrvärmesystem på Ekerö

28 mars 2019
I denna första etapp läggs fjärrvärmeledningar mellan Brygga industriområde (den blivande värmeverkstomten invid reningsverket) och fram till Tappströ...
Bygga, bo & miljö

Omplantering av Poppelallén mellan Ekerövägen och Ekuddsvägen

16 januari 2019
Den andra januari 2019 börjar Ekerö kommuns driftentreprenör Svensk Markservice AB att ta ner poppelallén mellan Ekerövägen och Ekuddsvägen. Kommunen ...
Bygga, bo & miljö

Spadtag för nya lek- och aktivitetsparken i Ekebyhovsdalen

29 augusti 2018
Göran Ahlquist (M), Adam Reuterskiöld (M) och Sivert Åkerljung (KD) tar ett första spadtag för den nya lek- och aktivitetsparken i Ekebyhovsdalen, ned...
Bygga, bo & miljö
Näckros i vatten.

800 öringar utplanterade i Tappströmskanalen.

16 maj 2018
Ekerö kommun har i samarbete med Idrottsförvaltningens Fiskevård i Stockholms stad släppt ut 800 öringar i Tappströmskanalen.
Bygga, bo & miljö