Hus och träd.

Bygga, bo & miljö

Här hittar du information om bygglov, om att bygga och riva, återvinning, vatten, avlopp, luftkvalité och miljö. Och mycket mer.

Nyheter

Kartbild över väg 825 och vilka delar som berörs av förslaget.

Kommunen säger nej till avstängd väg på Lovön 

2 februari 2021
Ekerö kommun motsäger sig Trafikverkets förslag att stänga av den del av väg 825 som går genom FRA på Lovön.
Bygga, bo & miljö

Första kunderna får fjärrvärme från det nya Värmeverket

7 januari 2021
Det nya värmeverket på Ekerö levererar nu fjärrvärme till kunderna i och kring Ekerö centrum. I början av december levererades det första biobränslet ...
Bygga, bo & miljö
Slamtömningsbil

Nytt schema för slamtömning från 1 januari 2021

17 december 2020
Ekerö kommun har moderniserat tömningsschemat för enskilda avlopp som ett led i kommunens miljöarbete. Det nya schemat har- till skillnad mot tidigare...
Bygga, bo & miljö

Årets miljöstipendie till innovatören Thomas Jemt för delfinfena

10 december 2020
Miljönämnden har beslutat att dela ut årets miljöstipendium till Thomas Jemt för hans innovationsarbete med att utveckla ett tyst och energisnålt alte...
Bygga, bo & miljö
Exempel på underspänd takstol.

Underspända takstolar ska kontrolleras i Ekerö kommun

8 december 2020
I våras rasade taket in på Tarfalahallen i Kiruna. Nu har Statens haverikommission uppmanat alla kommuner att kontrollera större hallbyggnader som har...
Bygga, bo & miljö
Hämtning av sopor.

Ny avfallstaxa från 1 januari 2021

24 november 2020
Från och med den 1 januari 2021 höjs avfallstaxan inom Ekerö kommun.
Bygga, bo & miljö
En stor infartsparkering vid Tappström. Flera bilar står parkerade.

Felparkerade bilar och fordonsflytt

16 september 2020
Den senaste tiden har kommunen tagit emot många frågor kring vad som gäller vid bortforsling av förstörda och/eller felparkerade bilar. Vi vill därför...
Bygga, bo & miljö
Barn som simmar under vattnet.

Ekerö kommun tilldelar kontraktet för badhuset till byggföretaget COBAB

16 september 2020
Planeringen inför badhuset på Träkvistavallen är i full gång. I mars 2020 beslutade tekniska nämnden att tilldela kontraktet till byggföretaget COBAB....
Bygga, bo & miljö

Invigning av Ekerö Bostäders nya hyresrätter på Wrangels väg

7 juli 2020
Tisdagen den 28 augusti 2018 invigde AB Ekerö Bostäder de nyproducerade hyresrätterna på Wrangels väg. Ceremonin inleddes med tal av VD Timo Siikaluom...
Kommun & politik

Dumpning ökar i kommunen – du ansvarar för ditt avfall!

11 maj 2020
Den senaste tiden har kommunen tagit emot många frågor kring vad som gäller vid bortforsling av förstörda och/eller felparkerade bilar. Vi vill därför...
Bygga, bo & miljö

Tvätta bilen miljövänligt!

7 april 2020
Just nu på våren är det många som väljer att tvätta bilen hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen.
Bygga, bo & miljö

Ekerö kommun är bästa småhuskommunen

19 december 2019
Villaägarnas riksförbund har rankat Sveriges bästa kommuner ur ett småhusperspektiv och Ekerö Kommun kammar hem förstaplatsen.
Bygga, bo & miljö

Under 2019 och 2020 anlägger Ekerö Vasa Värme nytt fjärrvärmesystem på Ekerö

28 mars 2019
I denna första etapp läggs fjärrvärmeledningar mellan Brygga industriområde (den blivande värmeverkstomten invid reningsverket) och fram till Tappströ...
Bygga, bo & miljö

Omplantering av Poppelallén mellan Ekerövägen och Ekuddsvägen

16 januari 2019
Den andra januari 2019 börjar Ekerö kommuns driftentreprenör Svensk Markservice AB att ta ner poppelallén mellan Ekerövägen och Ekuddsvägen. Kommunen ...
Bygga, bo & miljö

Spadtag för nya lek- och aktivitetsparken i Ekebyhovsdalen

29 augusti 2018
Göran Ahlquist (M), Adam Reuterskiöld (M) och Sivert Åkerljung (KD) tar ett första spadtag för den nya lek- och aktivitetsparken i Ekebyhovsdalen, ned...
Bygga, bo & miljö
Näckros i vatten.

800 öringar utplanterade i Tappströmskanalen.

16 maj 2018
Ekerö kommun har i samarbete med Idrottsförvaltningens Fiskevård i Stockholms stad släppt ut 800 öringar i Tappströmskanalen.
Bygga, bo & miljö