En hand som rör vid Mälarens vattenyta.

Dagvatten

Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten och smältvatten som rinner över olika ytor som gräs, grus, asfalt och tak.

Mer om dagvatten

Dagvatten leds bort via diken eller dagvattenledningar för att sedan rinna ut i sjöar, vattendrag eller tas om hand för rening.

Dagvattnet kan även tas om hand direkt på fastigheten, det kallas för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Kommunen är inte skyldig att ta emot dagvatten från fastigheter och LOD är ett bra sätt att ta hand om vattnet.

Dagvattnet går direkt ut i våra vattendrag, som vi sedan tar vårt dricksvatten från eller badar i. Därför är det viktigt att inte släppa ut miljöfarliga ämnen.

Hjälp oss att minska föroreningar i dagvattnet genom att:

  • inte tvätta bilen på gatan
  • undvika olje- och bensinläckage
  • slänga skräp i papperskorgar.

Dagvatten på Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta Roslagsvatten om du har frågor om kommunalt dagvatten.


Kundtjänst Roslagsvattens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefonnummer 08 540 835 00

E-post ekeroavfall@roslagsvatten.se

Logga in på Mina sidor

Lägg till ditt mobilnummer & checka i mobilavisering så du kan få sms från oss! Extra viktigt om du har slamtömning.

Mina sidor - logga inlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?