Dagvatten

En hand som rör vid Mälarens vattenyta.

Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten och smältvatten som rinner över olika ytor som gräs, grus, asfalt och tak.

Mer om dagvatten

Dagvatten leds bort via diken eller dagvattenledningar för att sedan rinna ut i sjöar, vattendrag eller tas om hand för rening.

Dagvattnet kan även tas om hand direkt på fastigheten, det kallas för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Kommunen är inte skyldig att ta emot dagvatten från fastigheter och LOD är ett bra sätt att ta hand om vattnet.

Dagvattnet går direkt ut i våra vattendrag, som vi sedan tar vårt dricksvatten från eller badar i. Därför är det viktigt att inte släppa ut miljöfarliga ämnen.

Hjälp oss att minska föroreningar i dagvattnet genom att:

  • inte tvätta bilen på gatan
  • undvika olje- och bensinläckage
  • slänga skräp i papperskorgar.

Dagvatten på Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Roslagsvatten om du har frågor om kommunalt dagvatten.

Översvämning?

Om det regnar väldigt mycket och det blir översvämning på gatan där du bor så kan det bero på att det är stopp i brunnen ute på gatan. Då ska du kontakta din vägförening som ansvarar för underhållet av dagvattenbrunnar.

Om du råkar ut för översvämning i din fastighet, till exempel i källaren, ska du alltid kontakta ditt försäkringsbolag. De kan ge dig viktig information om vad du behöver göra och om du kan få ersättning för de skador som kan uppkomma.

Telefonnummer 08 540 835 00

E-post avfallsärenden: ekeroavfall@roslagsvatten.se
E-post vattenärenden: ekero-va@roslagsvatten.se 

Logga in på Mina sidor

Lägg till ditt mobilnummer & checka i mobilavisering så du kan få sms från oss! Extra viktigt om du har slamtömning.

Mina sidor - logga in Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?