Miniatyrer som visar en sopbil och sophämtning.

Avfall och återvinning

Här kan du läsa mer om Skå återvinningscentral, om sophämtning, farligt avfall och få tips om hur du källsorterar.

Vilka ansvarar för att hushållsavfall samlas in?

Ekerö kommun, tillsammans med Roslagsvatten, ansvarar för att hushållsavfallet samlas in för återvinning.

Vilka hämtar dina sopor?

Ragn-Sells AB har fått uppdraget av kommunen att hämta ditt hushållsavfall.

Vilket är ditt ansvar?

Du som fastighetsägare ansvarar för att sortera dina sopor så att de kan återvinnas. Du behöver också ha ett abonnemang för hämtning av sopor och avfall.

Hjälp att sortera

Om du är osäker på hur du ska sortera soporna så kan du få hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om vatten och avlopp?

Roslagsvatten AB ansvarar för support och kundtjänst för vatten- och avloppsfrågor.

Roslagsvatten svarar på frågor om:

  • byte av storlek på din soptunna (sopkärl)
  • dagar för hämtning, schema för hämtning
  • fakturor
  • passerkort till återvinningscentralen i Skå
  • återvinning av matavfall
  • anmälan av utebliven hämtning.


Kundtjänst Roslagsvattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonnummer 08 540 835 00

E-post avfallsärenden: ekeroavfall@roslagsvatten.se
E-post vattenärenden: ekero-va@roslagsvatten.se 

Logga in på Mina sidor

Lägg till ditt mobilnummer & checka i mobilavisering så du kan få sms från oss! Extra viktigt om du har slamtömning.

Mina sidor - logga in Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) har...

  2. Här kan du läsa mer om vad du kan lämna in på åter...

  3. Avfallet som hämtas i Ekerö kommun återvinns och s...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?