Kemikalier i hemmet

Citroner och sprayflaska på en diskbänk.

Kemikalier finns överallt. Vissa är farliga och direkt skadliga. Håll koll på märkningar och använd så lite skadliga ämnen som möjligt. För dig och för miljön.

Kemikalier finns överallt i vår vardag – i möbler, kläder, hygienartiklar, städartiklar, leksaker och mat.

Kemikalierna är helt enkelt ett nödvändigt ont för att vi ska kunna leva det liv vi är vana vid. Du kan tyvärr inte se på en produkt om den innehåller farliga kemikalier.

Skadliga och farliga kemikalier

Vissa kemikalier är skadliga och bör inte användas. I kandidatförteckningen som kemikaliemyndigheten tagit fram, Echa, kan du läsa om särskilt farliga ämnen.

Farliga kemikalier på Echa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaring av kemikalier

Kemikalier ska du alltid förvara så att det inte finns risk för läckage till mark, vatten och avlopp. Du ska inte förvara kemikalier i närheten av dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag eller liknande.

Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rester av kemikalier

Rester av kemikalier ska du alltid samla upp och lämna in på en återvinningscentral.

Bekämpningsmedel

För att skydda miljön och människors hälsa är det förbjudet att använda växtskyddsmedel på krukväxter inomhus, i trädgårdar, koloniträdgårdar och i växthus som inte används yrkesmässigt. Som växtskyddsmedel räknas bekämpningsmedel som används för att motverka ogräs och insektsangrepp. Förbudet gäller även skolgårdar, lekplatser och parker.

Läs om undantag på Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagar och regler

En stor del av kemikaliehanteringen regleras inom Europeiska Unionen (EU), bland annat genom klassificering, märkning och förpackning.

Läs mer på Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Giftfri miljö

Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål där ett av målen är en giftfri miljö.

Målet är att det ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och vår miljö från farliga kemikalier.

En giftfri miljö på Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

  1. Provrör och pipett.

    Kemikalier finns överallt. Kemikalier kan vara far...

  2. Tvätta bilen.

    Att tvätta bilen på garageuppfarten kan vara skadl...

  3. En pappersbåt som flyter på vattnet.

    Behöver du tvätta din båtbotten? Här guidar vi dig...