Avgifter bygg, trafik & planering

Här hittar du avgifter för bland annat planbesked, förhandsbesked, bygglov och bygganmälan.

Vi tar ut avgifter för:

 • beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked och startbesked
 • slutbesked och ingripandebesked
 • beslut om lov (till exempel bygglov, marklov och rivningslov)
 • tekniska samråd och slutsamråd
 • arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
 • nybyggnadskartor
 • handlingar som kan sparas under lång tid
 • tids- eller kostnadskrävande åtgärder
 • planavgift
 • strandskyddsdispens och avgift för strandskyddstillsyn
 • tillstånd för trafik.

Avgiften beräknas efter taxan som gällde när vi fick in din ansökan (det datum vi registrerade ansökan) eller då handläggningen är utförd.

Avgiften ska du betala med faktura när:

 • beslutet är skickat
 • när du fått den beställda handlingen levererad
 • eller när den beställda åtgärd är utförd.

Vad kostar mitt byggprojekt?

Det kan vara svårt att få en överblick över kostnaderna när du vill bygga något. Därför har vi tagit fram ett informationsblad där vi beskriver vilka avgifter vi tar ut och vad olika typer av byggprojekt kan kosta.

Kostnadsexempel - vad kostar det att bygga? Pdf, 123.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

 1. Här har vi samlat alla kostnader, avgifter och tax...

 2. Här hittar du våra avgifter för tillstånd och till...

 3. Här kan du läsa om vilka avgifter och regler som g...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?