Avgifter bygg, trafik & planering

Här hittar du avgifter för bland annat planbesked, förhandbesked, bygglov och bygganmälan.

Vi tar ut avgifter för:

 • beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked och startbesked
 • slutbesked och ingripandebesked
 • beslut om lov (till exempel bygglov, marklov och rivningslov)
 • tekniska samråd och slutsamråd
 • arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
 • nybyggnadskartor
 • handlingar som kan sparas under lång tid
 • tids- eller kostnadskrävande åtgärder
 • planavgift
 • strandskyddsdispens och avgift för strandskyddstillsyn
 • tillstånd för trafik.

Avgiften beräknas efter taxan som gällde när vi fick in din ansökan (det datum vi registrerade ansökan) eller då handläggningen är utförd.

Avgiften ska du betala med faktura när:

 • beslutet är skickat
 • när du fått den beställda handlingen levererad
 • eller när den beställda åtgärd är utförd.

Läs mer

 1. Här har vi samlat alla kostnader, avgifter och tax...

 2. Här hittar du våra avgifter för tillstånd och till...

 3. Här kan du läsa om vilka avgifter och regler som g...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?