Strandskydd, bryggor och sjöbodar

En svan och svanungar i vattnet.

Strandskydd är till för att ge alla människor tillgång till stränder och för att skydda vårt växt- och djurliv. Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten men på vissa ställen är det upp till 300 meter.

Strandskyddet gäller både land och vatten, till och med under vattnet.

Inom strandskyddsområde är det många saker man inte får göra. Om du har en strandnära tomt är det viktigt att känna till vad som gäller för din fastighet. Om du är osäker på om din fastighet omfattas av strandskydd så kan du kontakta oss.

Vad gäller inom strandskyddat område?

Inom strandskyddet är det förbjudet att:

 • bygga en ny byggnad, gräva eller på annat sätt förbereda för en byggnad, även friggebod
 • ändra användningen av en byggnad som står inom strandskyddsområdet
 • ställa upp utemöbler, skyltar, anlägga gräsmatta eller rabatter för att på så sätt utöka din privata zon
 • att bygga bryggor, staket, vägar, parkeringsplatser eller andra saker som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten, eller försämrar livsvillkoren för växter och djur
 • göra något som kan förändra livsvillkoren för växter och djur, till exempel muddra, gräva, gödsla eller fälla mer än enstaka träd.

Om du vill göra något av detta så måste du först ansöka om dispens (undantag) från strandskyddet.

Mer om strandskydd på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du ansöka om strandskyddsdispens?

För att få dispens från strandskyddet måste det finnas ”särskilda skäl” för det du vill göra.

Läs om strandskydd på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I din ansökan behöver de här handlingarna skickas med:

 • beskrivning av vad du vill göra
 • beskrivning av särskilda skäl för det du vill göra (gärna bilder)
 • situationsplan
 • elevationsritning
 • planritning
 • beskrivning av befintligt växt- och djurliv samt typ av botten
 • uppgift om servitut, gemensamhetsanläggning eller nyttjanderättsavtal.

Vi tar ut en avgift för din ansökan.

Avgifter

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

 1. Leksakstraktor i en sandlåda.

  Här finns information om vanliga byggprojekt som a...

 2. Brygga.

  Om det inte finns någon detaljplan där du planerar...

 3. Barn som bygger med lego.

  När du ska bygga nytt eller bygga till så behöver ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?