FNI för gemensam sopsortering

Här finns information om hur fastighetsnära insamling (FNI) ska se ut för bostäder med gemensam sopsortering, till exempel bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Checklista

Det är mycket att tänka på inför starten av fastighetsnära insamling (FNI). För er som inte har gemensam insamling av förpackningsavfall har vi tagit fram en checklista över vad ni behöver göra framöver. Ni behöver ha er fastighetsnära insamling på plats senast 1 januari 2027.

 1. Räkna ut hur mycket avfall er förening genererar och hur många sopkärl som behövs för respektive avfall. Ta stöd av tabeller för avfallsmängd och kärlstorlek som finns längre ner på sidan.
 2. Gör en skiss över hur insamlingsplatsen ska se ut, hur kärlen ska stå och hur stor plats som går åt. Måtten för alla kärl finns längre ner på sidan.
 3. Hitta en lämplig plats inom er fastighet för insamlingsplatsen. Ofta finns det en detaljplan som styr vad och var du får bygga. Leta upp detaljplanen för er fastighet i Ekerökartan och se vad som gäller för er fastighet. Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 4. Nu är det dags att undersöka om er lösning kräver bygglov eller inte.

Här nedanför hittar du mer viktig information. Har du fler frågor kan du hitta de flesta svaren under "Frågor och svar"

Viktig information

En insamlingsplats för FNI kan lösas på flera olika sätt. Man göra om ett förråd till miljörum eller bygga ett miljöhus på lämpligt ställe, exempelvis på en parkeringsplats. Insamlingsplatsen kan också vara utomhus. Oavsett är det viktigt att platsen är utformad så att det blir enkelt för boende att lämna sitt avfall och för de som ska hämta upp det.

Tänk på att:

 • Det ska finnas avfallskärl för förpackningar i plast, papper, metall, färgat och ofärgat glas. Det ska också finnas kärl för matavfall, restavfall och returpapper.
 • Underjordsbehållare för restavfall går att ha kvar när det nya systemet är i gång – men tänk på att placera övriga kärl för sortering av förpackningar i nära anslutning till underjordsbehållaren.
 • Matavfallet kommer att sorteras i komposterbara papperspåsar och slängas i separata kärl för matavfall. Matavfallskärlen bör placeras på samma ställe som kärlen för förpackningsavfallet och restavfallskärlen. Gröna påsen kommer att försvinna när det nya systemet är i gång.

Miljörum

 • Miljörummet behöver en gång som är minst 1,5 meter bred så att det går att rulla ut sopkärlen.
 • Dörröppningen till rummet behöver vara minst 1,2 meter bred och ha någon form av dörrstopp.
 • Om avfallsrummet är ljust och fräscht ökar det viljan hos boende att hålla ordning och sortera rätt.

Mer information

Mer information kan du läsa i våra anvisningar om avfallshantering. Mer finns också att läsa i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. I Avfall Sveriges handbok finns också illustrationer över hur ett miljörum kan se ut.

Råd och anvisningar för avfallshantering (pdf) Pdf, 428.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Handbok för avfallsutrymmen på Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sopbilens väg till insamlingsplatsen

 • Insamlingsplatsen ska vara lätt att komma åt för de som ska använda den och för sopbilarna som ska hämta avfallet.
 • Om sopbilen behöver svänga runt för att komma till eller från er fastighet ska det finnas en vändyta med en radie på minst nio meter.

Vägen mellan insamlingsplatsen och sopbilen (där sopkärlen ska dras)

 • Vägen får vara maximalt tio meter lång.
 • Vägen ska ha ett hårt underlag.
 • Lutningen på vägen får inte vara mer än 1:12.

Mer information

Mer information kan du läsa i våra anvisningar om avfallshantering. Mer finns också att läsa i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. I Avfall Sveriges handbok finns också illustrationer över hur vägen till och från insamlingsplatsen kan se ut.

Råd och anvisningar för avfallshantering (pdf) Pdf, 428.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Handbok för avfallsutrymmen på Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I tabellen här nedan står hur många liter som ett standardhushåll i flerbostadshus antas generera av varje avfall på en vecka. Siffrorna kommer från Avfall Sverige och kan variera beroende på sammansättningen i hushållen.

Antal liter avfall som ett hushåll genererar på en vecka

Avfall

Liter

Restavfall

55

Matavfall

10

Pappersförpackningar

50

Plastförpackningar

30

Metallförpackningar

2

Färgat glas

2

Ofärgat glas

2

Returpapper

5

Källa: Handbok för avfallsutrymmen på Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du se vilka olika kärlstorlekar (liter) som finns och vilka mått de har (millimeter).

Matavfall och glas bör inte ha större kärl än 190 med anledning av att det är tungt.

Kärlstorlek (liter)Bredd (millimeter)Djup (millimeter)Höjd, med lock (millimeter)
1405005501065
1905596901075
2405807311072
3707708111097
66012657741218

Antal sopkärl och kostnader

Hur ofta ni har hämtning av ert avfall avgör hur många och hur stora sopkärl ni behöver. Ni bestämmer själva hur ofta ni ska ha hämtning. Antal kärl och intervall för hämtning styr kostnaden. Vår rekommendation är att ha fler eller större kärl och färre hämtningar.

Godkända entreprenörer för upphämtning av förpackningsavfall

Sedan 1 januari 2024 behöver ni som har gemensam insamling av förpackningsavfall och returpapper teckna ett avtal mellan fastighetsägaren och någon av kommunens godkända entreprenörer för upphämtning.

Ekonomisk ersättning

Framöver kommer föreningar och samfälligheter ha möjlighet att ansöka om ekonomisk ersättning för fastighetsnära insamling av förpackningar.

Framöver kommer föreningar och samfälligheter ha möjlighet att ansöka om ekonomisk ersättning för i ordningsställande av utrymme för FNI. Läs mer i kommunens avfallstaxa, § 21b.

Ansökan för ersättning öppnar under hösten 2024.